Nowy  kolektor  słoneczny  wzorowany jest na kwiecie lotosu i wykorzystuje pro mienie  słoneczne  do  produkcji  zarówno  energii elektrycznej, jak i cieplnej. Kolektor ten o nazwie Lotus będzie się składał z 18 płatków, które po rozłożeniu utworzą  kwiat o średnicy 4 metrów.

Jeśli wszystko  pójdzie  zgodnie  z  założeniami,  urządzenie to będzie produkować 3 kW fotowoltaicznej  energii  elektrycznej  oraz  3  kW  mocy grzewczej na 100 kg urządzenia w warunkach idealnych. Firma Monarch jako producent ma na dzieję,  że  nawet  w  gorszych  warunkach  pogodowych  Lotus  będzie  w  stanie  wy tworzyć  2  kW  energii  elektrycznej  i  tyle  samo cieplnej.

Planuje się w omawianym  urządzeniu wykorzystanie wysoko wydajnych  ogniw słonecznych,  pozwalających  na konwersję 40% przechwyconej energii słonecznej w energię elektryczną, podczas  gdy  Lotus  pochłonie  kolejne  40%   w postaci energii cieplnej. Do chłodzenia   ogniw  fotowoltaicznych  wymagana  jest  woda,  więc  gorąca  woda  uzyskana  jako  produkt uboczny może zostać efektywnie  wykorzystana.  Monarch  twierdzi,  że  urządze nie podłączone do stacji  uzdatniania  wody  będzie  w  stanie  wyprodukować 10 tys. litrów czystej wody na jednostkę w ciągu doby (wykorzystując  idealne  warunki,  w  których  wyprodukowana  energia  elektryczna  posłuży  wyłącznie do  oczyszczania  wody).  Firma  szacuje,  że  wystarczy  to  do  oczyszczenia  wody  dla ok. 100 osób.

Zdolność  do  otwierania  i  zamykania  urządzenia to coś więcej niż chwyt marketingowy. Zamknięty Lotus nie tylko lepiej znosi deszcz i wiatr, ale również jest łatwiejszy do przetransportowania.  Potencjał w oczyszczaniu wody i dostarczaniu energii elektrycznej bez  potrzeby  podpięcia  do  sieci  może  po zwolić  na  rozwój  urządzenia  na  rynku  międzynarodowym.  Ponieważ  zaleca  się  wykorzystanie  go  jako  wolnostojącego  obiektu,  może  okazać  się  idealnym  rozwiązaniem  w  wiejskich  regionach  krajów  rozwijających  się,  gdzie  domy nie są zbudowane w takiej technologii, aby wytrzymały one ciężar paneli słonecznych. Producenci twierdzą,  że koszt instalacji Lotusa nie powinien  przekroczyć 9 tys. dolarów. 

Źródło: www.gizmag.com
Opracował: Łukasz Sojczyński