12 października 2015 roku tajwańskie media poinformowały, że Komisja Europejska zainteresowała się producentami modułów w Azji.

 

7 lokalnych producentów zostało oskarżonych o to, że moduły produkowane w Chinach etykietowane są w Tajwanie i sprzedawane jako tajwańskie.
Chociaż nazwy firm nie zostały oficjalnie podane, pewne podejrzenia już padają.
Co więcej, 20 października 2015 holenderskie władze zajęły się zwalczaniem nadużyć finansowych. W porozumieniu z władzami niemieckimi przeprowadzono przeszukania w porcie w Rotterdamie i zajęto importowane nielegalnie moduły importowane z Chin.
 
We wrześniu 2015 zablokowanych w porcie i zgłoszonych jako zostało 47.000 modułów.
Komisja Europejska do końca listopada bada i analizuje\ system kontrolowania importowanych modułów. Przypomnijmy, że cła antydumpingowe obowiązują do końca tego roku. Jeśli okaże się, że system ten był nieskuteczny to zostanie on zmodyfikowany i utrzymany do 2017 roku.
Moduły i falowniki fotowoltaiczne, jako towar importowany, przemieszczany przez granice celne podlega ocleniu. Branża fotowoltaiczna jest jednak specyficzna. Dlaczego? Często elementy instalacji fotowoltaicznych są sprzedawane na rynkach światowych po cenach niższych niż koszty ich produkcji lub po cenach niższych niż na rynku krajowym producenta tych produktów.
Omijanie ceł antydumpingowych jest uznane za przestępstwo skarbowe, czyli za czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy, pod karą grzywny ustalanej w stawkach dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności. Jeżeli importer składa nieprawidłowe zgłoszenie celne przywożonych towarów objętych cłem antydumpingowym, organ celny nakłada na importera karę.
Jeżeli więc niedopełniony zostanie obowiązek celny, zakładana jest kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie. Stawka dzienna jest ustalana indywidualnie przez sąd. Aby ustalić jej wysokość, brane są pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.


Więcej o całch antydumpingowych – TUTAJ


Wysokość stawki dziennej nie może przekraczać czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia, ale też nie może być niższa od jego jednej trzydziestej części. Według kodeksu karnego skarbowego, łączna kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 18 miesięcy.
Jesteśmy wyjątkowym narodem, na wszystkim szukającym oszczędności – Polak potrafi! Najprostszą linią obrony jest często argument: ale ja nie wiedziałem. Niestety, szczególnie w kwestiach prawnych niewiedza nie usprawiedliwia.
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia