Nowe zasady są zaprojektowane w celu likwidacji barier związanych z magazynowaniem energii elektrycznej oraz agregacjami źródeł dystrybucji energii na rynkach obsługi mocy wytwórczych, energii oraz pomocniczych rynkach.

Będą one wymagać regionalnych organizacji przesyłu (RTOs) oraz niezależnych operatorów systemu (ISOs) w celu rewizji taryf, by upewnić się, że tego rodzaju technologie mogą zapewnić wszystkie potrzebne usługi, jak podaje komisja.

Amerykańska organizacja handlowa – Energy Storage Association (ESA) stwierdziła, że zaproponowane zasady ułatwią dostęp do konkurencyjnych rynków oraz zapewnią przyspieszenie procesów wdrożeniowych.

Dzisiejsze oświadczenie jest istotnym krokiem w kierunku transformacji sektora energetycznego Ameryki, a działanie FERC kładzie fundamenty pod konkurencyjne rynki, gdzie magazynowanie energii oraz rozprowadzane zasoby energetyczne są postrzegane na równi z zasobami sieci tradycyjnych – mówi Matt Roberts – dyrektor wykonawczy ESA.

Magazynowanie energii jest postrzegane jako kluczowe dla zapewnienia większego rozpowszechnienia odnawialnych źródeł energii.

Przewiduje się 60-dniowy okres dyskusyjny po tym, jak przedstawiona propozycja zostanie opublikowana w Dzienniku Federalnym.

Opracowano na podstawie: SeeNews Renewables