Grupa EDF zainaugurowała w kwietniu br. działalność swojego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie spalania węgla i biomasy. Siedzibą Centrum, będzie teren Elektrociepłowni Kraków, należącej do Grupy EDF Opierając się na unikalnych polskich doświadczeniach we współspalaniu biomasy i węgla, Centrum będzie poszukiwało innowacyjnych rozwiązań w zakresie czystych technologii węglowych i współspalania biomasy, tak aby poprawić efektywność polskich elektrowni i elektrociepłowni należących do Grupy EDF, zredukować ich wpływ na środowisko naturalne oraz obniżyć koszty funkcjonowania i remontów.

 

Grupa 13 specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego EDF Polska wywodzących się ze spółek Grupy EDF w Polsce i polskich środowisk naukowych będzie prowadziła badania w czterech głównych obszarach:
– Spalanie i współspalanie biomasy
– Redukcja emisji do atmosfery (NOx, SO2, CO2 i innych)
– Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)
– Opracowanie nowych kierunków zagospodarowania ubocznych produktów spalania

 

Jednym z projektów prowadzonych już przez POLe R&D jest na przykład ECOALBOILER, który skupia się na poprawie efektywności operacyjnej kotłów i zmniejszeniu kosztów ich utrzymania. W tym celu prowadzone są badania mające na celu: redukcję emisji tlenków azotu (NOx) z ograniczeniem korozji niskoemisyjnej; rozwiązywanie problemów wynikających ze współspalania wysokich ilości biomasy oraz ograniczenia emisji CO2 przez podniesienie sprawności kotłów.

 

Krakowskie Centrum Badań i Rozwoju będzie blisko współpracowało z innymi podmiotami z Grupy EDF oraz z polskimi uniwersytetami poprzez platformę współpracy, na którą będą się składały:
Pozostałe centra badawczo-rozwojowe EDF znajdujące się we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach.

Spółki z Grupy EDF w Polsce: Elektrownia Rybnik, Elektrociepłownia Kraków, wrocławska Kogeneracja, Elektrociepłownie Wybrzeże, Elektrociepłownia Zielona Góra, toruńska Cergia, PEC Tarnobrzeg
Polskie uniwersytety i uczelnie techniczne: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Zielonogórski
„Jesteśmy dumni z utworzenia w Polsce Centrum Badań i Rozwoju EDF Polska, bo podkreśla to ogromną rolę, jaką odgrywają polskie spółki Grupy EDF na polu wytwarzania energii z paliw kopalnych i biomasy. Stworzenie takiego ośrodka to realizacja ambicji Grupy EDF, aby uczynić Polskę centrum rozwoju Grupy w Europie środkowej i wschodniej” powiedział Philippe Castanet, prezes EDF Polska.

 

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego EDF Polska jest elementem strategii Grupy EDF tworzenia światowych centrów eksperckich, zaangażowanych w opracowywanie i wdrażanie nowych innowacyjnych technologii. Kraków jest siedzibą piątego centrum po Francji, Niemczech, Wielkiej Brytania i Chinach. Dzięki unikalnemu polskiemu doświadczeniu w spalaniu węgla i biomasy, krakowskie « Pole R&D » będzie mogło służyć swoją wiedzą ekspercką nie tylko polskim spółkom Grupy EDF, ale całej Grupie EDF. Centrum to wesprze również wartą 1,8 miliardów Euro inwestycję w Rybniku w wysokosprawną elektrownie węglową na parametry nadkrytyczne o mocy 900 MW.

 

EDF jest obecny na polskim rynku od 15 lat. Dynamicznie rozwijająca się Grupa posiada w Polsce 7 spółek produkujących energię elektryczną i ciepło. EDF jest największym w branży energetycznej inwestorem zagranicznym produkującym 10% krajowej energii elektrycznej i 15% ciepła sieciowego.

Źródło: EDF