Ostatnie lata przyniosły gwałtowny spadek cen modułów PV spowodowany ich nadprodukcją. Po kilku latach zastoju, rok 2013 w końcu pokazał oznaki ożywienia. Silny wzrost rynku końcowego odnotowały Chiny, Japonia i USA.

Ceny ustabilizowały się, ale wzrost dostaw modułów PV w 2013 r. nie przełożył się na znaczący wzrost ogólnego poziomu produkcji. Oszacowana przez GTM Research, światowa produkcja modułów PV w 2013 r. osiągnęła 39,8 GW, czyli tylko 3% ton więcej niż w 2012 roku. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że przemysł wciąż zmaga się z zapasami od 2012 r. Taka sytuacja ma miejsce W Ameryce Łacińskiej i w Chinach. Zauważono dodatkowo, że producenci znacznie ostrożnej nastawili się do zwiększenia mocy produkcyjnych, kładąc nacisk na rentowność, a nie na ilość przychodów i wzrostu sprzedaży.  

Stosunkowo płaski profil produkcji do 2013 r., odzwierciedla jednak duże różnice na poziomie poszczególnych firm: poziomy produkcji dla dziesięciu najlepszych firm wzrosły o 22% względem lat ubiegłych. Najlepszymi dostawcami okazały się Trina Solar i Yingli Solar,  pracujące z taką samą wydajnością przez cały rok, w porównaniu do konkurencji – LDK Solar i Suntech Power, których sprzedaż jest najwydajniejsza jedynie w 1/3 czasu rocznej produkcji.
 raportPV2013 1Źródło: GTM Research April 2014 PV Pulse

Trendy regionalne: Chiny stabilne, Europa I USA pod kreską.

Po dziesięciu latach ciągłego rozwoju, udział Chin w globalnej produkcji modułów spadł bardzo nieznacznie w 2013 roku, kończąc rok na poziomie 64% w porównaniu do 65% w 2012 roku. Inne kraje azjatyckie, przede wszystkim Japonia, Malezja, Korea Południowa i Tajwan, dostarczają 22% produkcji globalnej. Produkcja z Japonii wzrosła o 24% w 2013 r., głównie dzięki gwałtownemu rozwojowi rynku końcowego, który spowodował boom na producentów krajowych takich jak Sharp, Kyocera i Solar Frontier.
raportPV2013 2Źródło: GTM Research April 2014 PV Pulse

Moduły azjatyckie stanowią 86% modułów na rynku. Pozostałe 9% należy do Europy, 2% do  USA i 1% do Kanady.  Ostatnie dwa lata z nadwyżką mocy w sektorze dostaw PV miały szczególnie obfite żniwo na producentów europejskich i amerykańskich (MX Solar we Włoszech i USA, First Solar w Niemczech i Siliken, Isofotón i Solaria Energia w Hiszpanii), gdzie produkcja modułów w Europie i USA spadły o 12% w 2013 roku.

W dalszym ciągu rośnie pozycja modułów z  krystalicznego krzemu. Stanowią one 90% produkcji modułu w 2013 r. W 2012 roku stanowiły one 89%.  Około trzy czwarte produkcji c – Si  stanowią moduły polikrystaliczne, co jest znaczącą zmianą od 2008 r., kiedy produkcja była podzielona niemal równo między poli- i monokrystaliczne.

Całkowita produkcja modułów cienkowarstwowych  już drugi rok z rzędu z rzędu spada. W 2013r. ich produkcję oszacowano na 4,2 GW, czyli mniej od produkcji w 2011 roku kiedy to wynosiła 4,7GW. Ich 10% udział w całym rynku był najniższy od 2006 roku. Przyczyny tego są proste: poza pewnymi wyjątkami, moduły cienkowarstwowe są droższe oraz mniej wydajne.  

Ogólnie rzecz biorąc 63% światowej produkcji ognie cienkowarstwowych pochodzi z First Solar i Solar Frontier w 2013 roku.
 raportPV2013 3
Źródło: GTM Research April 2014 PV Pulse

Co przyniesie  rok 2014?
Patrząc na badania GTM, przewidziane na ten rok inwestycje rzędu  40 – 50GW,  sprawię, że dostawcy będą mieli szerokie pole do popisu, po kilkuletniej stagnacji.  GTM szacuje, że 50 największych dostawców modułów PV będzie dodawać ponad 10GW mocy produkcyjnych. Chiński Jinko i Yingli poszerzą swoją ofertę, przede wszystkim poprzez fuzje i przejęcia ich słabszych chińskich konkurentów. Od roku 2014 oczekuje się  wzrostu kierunków dostaw oraz rozwoju mocy produkcyjnych w całej branży PV, które powinny być  kontynuowane w 2015 r. Cel jak najbardziej słuszny, pytanie tylko jak długo ma szansę potrwać taka passa.

Źródło: GTM Research,
Global PV Pricing Outlook: Q2 2014
Anna Będkowska