Zastosowanie pomp ciepła w budownictwie wielorodzinnym

W ostatniej dekadzie pompa ciepła, jako rozwiązanie grzewcze w budynkach mieszkalnych, bardzo zyskała na popularności.

Stało się tak przede wszystkim za sprawą dwóch kluczowych, mocno utrwalanych w świadomości konsumentów haseł: ekologia i ekonomia.  Ekologia w przekazie i tym samym rozumieniu odbiorców jest niemalże namacalna – ciepło uzyskujemy z ziemi, powietrza, wody… Ekonomia zaś tyczy się głównie kosztów eksploatacji pompy ciepła, które w porównaniu do tradycyjnych „bezobsługowych” urządzeń grzewczych są na zdecydowanie niższym poziomie.

Okazuje się jednak, że ekonomia w odniesieniu do pompy ciepła może przybrać jeszcze inne oblicza, które z pewnością korzystnie wpłyną na docelowy wybór tego źródła ciepła…

Przykład, którym się zajmiemy, odnosi się do budynków dwu- i wielolokalowych. Podstawowym celem inwestycji było zapewnienie ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dwóm rodzinom zamieszkującym dwulokalowy dom wolnostojący we Wrocławiu, o powierzchni 250 m2 i kubaturze 675 m3.

fot-1-kotlownia

Kotłownia obiektu, fot. Derkon Systemy Instalacyjne

Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji oraz sprawdzeniu zapotrzebowania budynku na ciepło, firma Derkon Systemy Instalacyjne zastosowała pompę ciepła SWC 120 H/K marki alpha innotec z pasywnym chłodzeniem, buforem 200 l oraz zasobnikiem 300 l. Ponadto, system wyposażono w dwa zestawy elektronicznych pomp obiegowych. Umożliwiło to niezależne sterowanie ustawieniami ogrzewania w dwóch częściach domu, co pozwala tym samym obu rodzinom dostosować poziom ciepła do własnych potrzeb. Co bardzo istotne, mimo dwóch sterowanych oddzielnie instalacji, budynek wyposażono we wspólną kotłownię, w której umieszczono pompę alpha innotec SWC 120H/K. Taka decyzja podjęta została mając na uwadze zmniejszenie kosztów zakupu oraz montażu urządzenia. Dlatego pokuszono się o wybór jednego źródła ciepła o większej mocy, dopasowanej do wielkości i kubatury projektowanego budynku. W tym przypadku cena inwestycji została rozłożona na dwóch niezależnych użytkowników, dzięki czemu finalny koszt wykonania kompletnej instalacji był znacznie niższy i przyjazny portfelom kupujących.

fot-2-pompa-ciepla

Urządzenie alphainnoTec, fot. Derkon Systemy Instalacyjne

Sercem całego systemu jest kompaktowa pompa ciepła glikol/woda SWC 120 H/K o mocy grzewczej 11,6 kW, pozwalająca podgrzać wodę do temperatury 65°C. Zastosowanie jednej wspólnej pompy o mocy dostosowanej do całkowitej wielkości i kubatury budynku pozwoliło stworzyć system, który zapewnia komfort domownikom, przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów. Dzięki temu całość poniesionych wydatków zwróci się w ciągu 10 lat, co w przypadku tego typu inwestycji jest doskonałym wynikiem. Szczególnie w porównaniu z zastosowaniem innego źródła ogrzewania, np. pieca gazowego, budowy i montażu kotłowni oraz dodatkowego urządzenia chłodzącego wykorzystywanego w okresie letnim.

Jeśli zaś chodzi o techniczną stronę montażu wspólnej pompy ciepła, dokonano hydraulicznego podziału obiegów grzewczych, poprzez instalację dwóch zestawów pomp obiegowych dla każdego lokalu z osobna. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mogą dokonywać niezależnych ustawień komfortu cieplnego. Reasumując, odpowiednio wcześnie podjęta decyzja o instalacji pompy ciepła w budynku dwulokalowym, pozwala niebagatelnie obniżyć całościowy koszt inwestycji. Niezależne układy sterowania dają każdemu z użytkowników możliwość ustawiania pożądanych parametrów pracy instalacji i uzyskania pełnego komfortu eksploatacji urządzenia Przedstawiana instalacja została laureatem konkursu „Dobre praktyki w dobrych rękach”, organizowanego przez redakcję GLOBEnergia.

Źródło: Hydro-Tech, Derkon Systemy Instalacyjne

hytrotech-logo