Źródła ciepła opalane gazem zyskują na popularności, również za sprawą dofinansowań do wymiany starych kotłów, jak ma to miejsce np. w Warszawie. Dlaczego są one dobrą alternatywą i mogą być narzędziem w walce z niską emisją?

W skład gazu wchodzą niemal wyłącznie metan oraz azot. Brak w jego składzie siarki, co przekłada się na brak emisji SO2, oraz metali ciężkich jak kobalt, rtęć, ołów. Znikoma jest też, w porównaniu np. do węgla kamiennego, emisja pyłów zawieszonych PM 10 i  PM 2,5, dlatego jego wykorzystanie można uznać za najbardziej ekologiczne spośród rozwiązań opartych na kopalnych nośnikach energii. Produkowane obecnie gazowe kotły kondensacyjne charakteryzują się wysoką sprawnością pracy, co w dobrze zaizolowanych termicznie budynkach (również tych po termomodernizacji) decyduje o niskim zużyciu gazu i relatywnie szybkim zwrocie inwestycji.

Vitodens 100-W

Wnętrze gazowego kotła kondensacyjnego dla celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z palnikiem modulowanym z modulowanym palnikiem, Vitodens 100-W, o znamionowej mocy cieplnej od 6,5 do 35 kW, źródło: Viessmann

W stosunku do tradycyjnych kotłów gazowych, kotły kondensacyjne wykorzystują ciepło kondensacji pary wodnej, będącej jednym z produktów spalania (para wodna jest głównym, obok CO2, składnikiem spalin), powstających w wyniku spalania gazu. Spaliny o wysokiej temperaturze, dochodzącej nawet do 900 – 1000⁰, zostają schłodzone w wymienniku spaliny/woda, a znajdująca się w nich para wodna zostaje skroplona, dzięki czemu energia chemiczna paliwa, zamieniona w ciepło w procesie spalania, wykorzystana jest maksymalnie. Tylko ok. 2-3% ciepła tracone jest wraz z wyrzucanymi spalinami.

Od połowy stycznia mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych na źródła ciepła opalane gazem. Udzielone przez warszawski ratusz wsparcie może pokryć do 75% rzeczywistych kosztów realizacji każdej inwestycji – dotacje będą udzielane ze środków budżetu m.st. Warszawy. W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel ponad 23 mln złotych, ale stołeczny magistrat nie wyklucza zwiększenia budżetu. Wnioski o udzielanie dotacji na realizację inwestycji przyjmowane będą w Biurze Ochrony Środowiska do 31 marca 2017 r., pod warunkiem realizacja inwestycji w bieżącym roku. Mieszkańcy Warszawy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w kolejnych latach. Na zakup i montaż nowej instalacji  kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową inwestor będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

  1. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  2. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

W Krakowie od 1 stycznia 2017 r. do wymiany starych kotłów węglowych obowiązuje dotacja w wysokości 80%.

Eksperci zapraszają do kontaktu w wypadku pojawienia się wątpliwości co do najlepszego rozwiązania – dokonają oni bezpłatnego audytu i dobiorą odpowiednie urządzenia, mogą również pomóc przejść całą procedurę związaną z formalnościami przy pozyskaniu dotacji na wymianę kotła. Eksperci Viessmann pomogą wypełnić formularz wniosku.

Lista autoryzowanych Partnerów Handlowych Viessmann w województwach małopolskim i mazowieckim dostępna jest na stronie internetowej firmy. Na stronie można również wypełnić formularz i poczekać na kontakt ze strony firmy.

Opracowanie na podstawie: „Niska emisja. Od przyczyn występowania do sposobów eliminacji”, redakcja naukowa Michał Kaczmarczyk

Źródło: