W gminie Rząśnia rozpoczęło się wdrażanie pierwszego opracowanego w Polsce systemu, który pozwala zwiększyć efektywność pracy domowych instalacji fotowoltaicznych – „Chmura dla Rząśni”. Aktualnie do systemu podłączonych jest 250 gospodarstw, docelowo będzie ich nawet 4x więcej – ponad 1 000! Chmura dla Rząśni została opracowana przez firmę Spirvent, która oferuje System WOLTA – własny, wyjątkowy system na cele produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Chmura dla Rząśni w wersji pilotażowej rozpoczęła pracę 1 stycznia 2017 r.

Chmura dla Rząśni

Komponenty systemu Wolta firmy „Spirvent sp. z o.o.” sp. k.

Sposób działania

Wszystkie informacje o produkcji i zużyciu energii w poszczególnych gospodarstwach domowych są przesyłane do chmury obliczeniowej i w niej analizowane. Rozwiązanie to pozwala zoptymalizować produkcję energii w skali całego systemu. Domowa elektrownia słoneczna z jednej strony produkuje energię na potrzeby własne gospodarstwa, z drugiej – tę aktualnie niewykorzystywaną oddaje do sieci elektroenergetycznej. Zasada jest prosta, jednak obecność wielu instalacji fotowoltaicznych na jednym obszarze może rodzić pewne problemy.

Produkcja energii zależy od nasłonecznienia. W naszym klimacie jest ono największe w czasie, gdy w większości gospodarstw domowych zużycie jest minimalne, ponieważ domownicy przebywają poza domem. Gdy na jednym terenie takich instalacji jest wiele, produkcja niezużywanej na bieżąco energii może okazać się zbyt duża, by sieć była w stanie ją odebrać.

Sposobem poradzenia sobie z tym problemem jest komunikacja poszczególnych instalacji z dystrybutorem energii, odbierającym jej niewykorzystaną część. Jest to możliwe dzięki właściwościom urządzeń zastosowanych w Systemie WOLTA. Monitorowanie produkcji energii i analiza tych danych pozwalają na bieżąco dostosowywać produkcję do możliwości odbiorczych sieci. Dzięki temu unikamy wyłączania się instalacji fotowoltaicznych, a tym samym ograniczania korzyści wynikających z wykorzystania energii słonecznej. Wszystkie te procesy, zarówno posiadacze instalacji fotowoltaicznych, jak i dystrybutor energii mogą obserwować przez Internet.

Na stronie www.chmuradlarzasni.pl można znaleźć charakterystykę systemu, instrukcję logowania się, odpowiedzi na pytania najczęściej nurtujące już korzystających z instalacji fotowoltaicznych i tych, którzy dopiero myślą o takiej inwestycji.

Źródło:

Logo Spirvent 255x80