W poniedziałek został oddany do użytku nowy blok energetyczny wykorzystujący małą elektrwnię wodną (MEW) zlokalizowaną w małopolsce, ok.30 km na południowy zachód od Krakowa. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA.

Inwestycja w Łączanach wykorzystała istniejący od lat 50 ubiegłego wieku stopień wodny. Jak poinformował prezes ZEWN istniejący na rzece stopień wodny niegdyś wykorzystany był w celu spiętrzenia wody na potrzeby żeglugi i poboru wody dla pobliskiej Elektrowni Skawina. W 2004 roku, na istniejącej zabudowie hydrotechnicznej wybudowana została mała elektrownia wodna.
 
Rozbudowa nowego bloku energetycznego kosztowała 10 mln zł i została pokryta bez dofinansowania zwenętrznego. Za całość finansowania odpowiadał Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA. Podczas uroczytości otwarcia instalacji zapewnił o tym Józef Wójcik – właściciel obiektu i dyrektor do spraw inwestycji i rozwoju ZEW Niedzica. Ponadto poinformował on, że dzięki rozbudowie, możliwa będzie efektywniejsza praca elektrowni w okresie niższego stanu wód Wisły. Łącznie kompleks hydroenergetyczny w Łączanach ma moc 3,8 MW. Rozbudowy obiektu podjęła się czeska firma Mavel.
Źródło: Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA