W efekcie pojawiających się w mediach informacji, jakoby NFOŚiGW dyskryminował Małopolsce w programach dotacyjnych w ramach programu LIFE, NFOŚiGW wystosował oficjalny komunikat w tej sprawie. 

 

 
Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaleciła Zarządowi NFOŚiGW przyznanie preferencyjnej pożyczki na projekt zintegrowany LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze”.  Nie było odmowy udzielenia wsparcia.
 
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej NFOŚiGW, które odbyło się w piątek 19 lutego 2016 roku, Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (w formie bezzwrotnej dotacji) przedsięwzięcia o nazwie „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, które jest realizowane przez Województwo Małopolskie.    
Jak oznacza to jednak, że odmówiono wsparcia finansowego dla wspomnianego projektu. Jak zapewnia w komunikacie NFOŚiGW, Zarząd ponowne rozpatrzy wniosek pod kątem ewentualnego udzielenia wnioskodawcy dofinansowania w formie preferencyjnej, czyli nisko oprocentowanej pożyczki.
 
Kwestia ta będzie procedowana przez Zarząd NFOŚiGW. 
O tym, że NFOŚiGW nie dyskryminuje Małopolski świadczyć mają następujące dane:
– Po roku 2010 NFOŚiGW  przekazał na projekty inwestycyjne województwa małopolskiego kwotę ponad 554.000.000,00 zł w formie dotacji. 
– Dzięki dotacji ze środków krajowych i unijnych zrealizowano w Małopolsce projekty o wartości  1.692.363.452,00 zł w przemyśle i budownictwie, przy zamianie kotłów węglowych i oświetlenia na energooszczędne;
– Z wyżej wymienionej kwoty tylko na likwidację kotłów w mieszkaniach i budynkach jednorodzinnych w ramach Programu KAWKA, NFOŚiGW przeznaczył kwotę dotacji w  wysokości ponad 76 mln zł. (umowy z lat 2013 i 2014). Dzięki środkom NFOŚiGW oraz WFOŚiGW realizuje się inwestycje o wartości ponad 170 mln zł;
– Tylko dzięki finansowaniu w ramach Programu KAWKA rocznie ulegnie likwidacji ponad 150.000 palenisk węglowych, zmniejszy się emisja CO2 o prawie 40 tysięcy ton, a pyłów o ponad 500 ton rocznie, co stanowi wymierny efekt środowiskowy.
 
Co istotne, NFOŚiGW informuje, że nazwa projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” jest nieco myląca, gdyż w jego ramach będą prowadzone jedynie tzw. „działania miękkie”, a nie kompleksowy program ochrony powietrza (POP).  Projekt LIFE nie przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia emisji. Środki finansowe mają być przeznaczone na badania, ekspertyzy, etaty i szkolenia pracowników, studia podyplomowe, wyjazdy studyjne m.in. do Niemiec. To projekt dość kosztowny, a mało efektywny.
 

Źródło: NFOŚiGW


Zapraszamy na cały cykl artykułów poświęconych ograniczaniu niskiej emisji i programom dotacyjnym w aplikacji GLOBEnergia Plus 

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus!

appstore        google play