Mały trójpak energetyczny, czyli nowelizacyjna ustawa do prawa energetycznego i niektórych innych ustaw z 26 lipca br., wejdzie w życie już za niecałe dwa tygodnie.

27 sierpnia został ogłoszony Mały Trójpak energetyczny. Wejście w życie nowego prawa planowane jest na 11 września br. Nowelizacja ustawy w swoich zapisach dotyczy głównie gazu. Wprowadza między innymi tak zwane giełdowe obligo gazowe. Na istniejące umowy przyłączeniowe nałożony zostanie obowiązek dostosowania ich do nowego prawa, natomiast przedsiębiorstwa energochłonne, po akceptacji Komisji Europejskiej zyskają ulgi w zakresie umarzania świadectw pochodzenia energii.

Nowa ustawa zmieni także zasady wyboru Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzi kadencyjne stanowisko. Mały trójpak energetyczny określi wysokość rocznych budżetów państwa na wydatki energetyczne w latach 2014-2023.

Warto zaznaczyć, że jak wynika z oceny specjalistów mały trójpak nadal nie stanowi pełnej odpowiedzi na wymogi stawiane Polsce przez Unię Europejską. Nieroztrzygnięte pozostają kwestie dotyczące odnawialnych Źródeł energii, a wsparcie dla prosumentów produkujących energię elektryczną w mikrogeneracji jest wciąż niewystarczające.
Źródło: WNP