Towarowa Giełda Energii podsumowuje miesiąc marzec 2016!

 

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 67 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2651 członków rejestru. W marcu 2016 r. przybyło 33 kolejnych.

 Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w marcu 2016 r. wyniósł 10 722 011 MWh.

Na Rynku Terminowym Towarowym w marcu br. wolumen obrotu wyniósł 8 144 673 MWh, w porównaniu do 14 641 121 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W marcu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 577 338 MWh, przewyższając wolumen z poprzedniego miesiąca o 19,85 proc., a zeszłoroczny z tego samego okresu o 17,35 proc.

 Rynek Praw Majątkowych

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 6 698 268 MWh i był niższy o 26,27 proc. w skali rocznej.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w marcu br. 147,72 zł/MWh, spadając w skali miesiąca o 12,36 zł/MWh (160,07 zł/MWh w lutym br.).

 Prawa Majątkowe dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny w marcu 2016 (MWh)

Wolumen miesięczny w marcu 2015 (MWh)

razem

6 698 268

9 084 923

zielone certyfikaty

2 606 520

3 722 338

obrót sesyjny RPM

759 139

524 254

obrót pozasesyjny RPM

1 847 381

3 198 084

 

Praw Majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny w marcu 2016 (toe)

Wolumen miesięczny w marcu 2015 (toe)

razem (białe certyfikaty)

10 084

6 677

obrót sesyjny RPM

9 992

5 022

obrót pozasesyjny RPM

92

1 656

 

Źródło: TGE