Przed przystąpieniem do doboru pompy ciepła należy przeprowadzić obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku [ZC] zgodnie z normą PN–EN 12831.

Po jego obliczeniu należy zdecydować się, w jakim systemie grzewczym: monowalentnym czy biwalentnym, będzie pracowała pompa ciepła.
W budynkach nowych, o ile istnieje możliwość zbudowania odpowiednio dużego układu dolnego źródła, stosuje się system monowalentny, w którym pompa ciepła pokrywa 100% zapotrzebowania na energię cieplną budynku w całym przedziale temperatury zewnętrznej . W układzie monowalentnym pompa ciepła pokrywa całoroczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania.

Szczególne warunki pracy SPC i związane z tym ograniczenia w odniesieniu do maksymalnej temperatury skraplania (zasilania) nośnika ciepła są przyczynami tego, że w tym układzie pompa ciepła może w sposób ekonomiczny zasilać przede wszystkim niskotemperaturowe instalacje ogrzewania, a zatem ogrzewania podłogowe lub powietrzne. W SPC często stosowana jest prosta regulacja dwustawna polegająca na włączaniu i wyłączaniu silnika napędowego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ – TUTAJ


A zatem sprężarka pompy ciepła pracuje okresowo, przy czym częstotliwość jej włączeń zależy od bezwładności cieplnej ogrzewanego obiektu (budynku i instalacji). Niekiedy, z powodu stosunkowo małej pojemności cieplnej obiektu, co jest wynikiem małej gęstości nowoczesnych materiałów izolacyjnych, częstotliwość włączeń może być zbyt duża i układ musi być zmodyfikowany przez zastosowanie zasobnika ciepła.

Zasobnik ciepła tzw. buforowy ułatwia regulację zarówno sprężarki pompy ciepła (regulacja dwustawna), jak i instalacji odbiorczej (c.o.) – dzięki możliwości stosowania regulacji ilościowo-jakościowej. Moc grzejna pomp ciepła, podobnie jak i kotłów grzewczych, dobierana jest w ekstremalnych warunkach obliczeniowych, które występują w krótkim okresie sezonu grzewczego. W pozostałym okresie moc grzejna SPC jest zbyt duża w porównaniu do potrzeb i występuje konieczność jej „dopasowania” do chwilowego obciążenia cieplnego ogrzewanego obiektu.

Zanim dobierzemy pompę ciepła do systemu ogrzewania, warto zastanowić się, w jakim stopniu pompa ciepła ma pokryć zapotrzebowanie na ciepło budynku, gdyż od tego wyboru zależeć będą koszty inwestycyjne.

Adam Koniszewski – Key Account Manager

dimplexLogo m

Źródło: GLOBEnergia 3/2015

systemy grzewcze z pompą ciepła