Biorący udział w panelu „Elektryczny autobus – szansa na polską specjalizację” wiceminister Kurtyka podkreślał, że rozwój elektromobilności to szansa na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Rolą państwa jest tworzenie warunków do rozwoju innowacji. Dlatego razem z partnerami z rządu stawiamy na ten obszar, wspieramy jego rozwój – mówił.

Wiceminister Energii Michał Kurtyka i Wiceminister Rozwoju Jadwiga Milewicz

Wiceminister energii – Michał Kurtyka i Wiceminister rozwoju – Jadwiga Milewicz podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju, źródło: Ministerstwo Energii

Dodał, że Ministerstwo Energii przygotowało pakiet rozwiązań legislacyjnych, które w sposób kompleksowy mają wesprzeć rozwój tego obszaru – W tej chwili dobiegają końca konsultacje propozycji opracowanych przez nas w ramach Pakietu na Rzecz Czystego Transportu. Chcemy, aby dialog dotyczący kierunków rozwoju elektromobilności miał charakter stały. Dlatego będziemy rozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi tym tematem – powiedział. Podkreślił także, że istotną rolę w tym kontekście ma do odegrania sektor motoryzacyjny.

Podsekretarz stanu z ME zauważył również, że coraz więcej samorządów decyduje się na wymianę autobusów na elektryczne. Władze lokalne potrzebują wsparcia w zakresie budowy infrastruktury i obsługi baterii. Konieczne jest wypracowanie nowych modeli biznesowych w tym obszarze – mówił wiceminister Kurtyka. Podkreślał, że ME wspólnie z Ministerstwem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju chce wspierać wypracowanie takich modeli.

W trakcie konferencji na parkingu przed gmachem ministerstwa odbyła się również wystawa pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych zorganizowana przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Pakiet na Rzecz Czystego Transportu to: Plan Rozwoju Elektromobilności, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawa powołującą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Został przedstawiony podczas spotkania ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego oraz wiceministra Michała Kurtykę podczas spotkania z dziennikarzami 20 września 2016 r.

Rozwiązania przedstawione przed Ministerstwo Energii mają m.in. poprawić bezpieczeństwo energetyczne i ograniczyć zanieczyszczenia z transportu.

 

Szef resortu energii wielokrotnie zwracał uwagę, że plany Ministerstwa mają charakter wieloletni. – Zaczynamy od działań skierowanych do aglomeracji miejskich – gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania – w kolejnych etapach proponujemy rozwiązania na poziomie całego kraju – podkreślał. – Dzięki temu projektowi możemy wyprzedzić światowe trendy i sprawić, że Polska będzie odgrywać istotną rolę w obszarze elektromobilności – ocenił. Minister Tchórzewski dodawał, że wypracowane rozwiązania mają stabilizować system energetyczny oraz pozytywnie wpływać na ochronę środowiska naturalnego i na gospodarkę kraju.

Opracowano na podstawie: Ministerstwo Energii