Jakiś czas temu jeden z największych koncernów zajmujących się produkcją kosmetyków L’Oreal ujawnił program wdrażany w firmie polegający na nagradzaniu finansowym pracowników przyczyniających się do osiągnięcia przez markę kolejnych założonych celów zrównoważonego rozwoju.

 
Pracownicy zajmujący stanowisko menadżera marki bądź menadżera produktu będą nagradzani w transzach rocznych jako nagroda za osiąganie przez firmę wyznaczonych celów środowiskowych do roku 2020. Pierwsza zapowiedź dotycząca kontrowersyjnego programu o nazwie SBWA została ujawniona w ostatnim miesiącu w rocznym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju marki w formie zapisów mających charakter ogólnikowy. Szczegóły programu zostały ujawnione dzięki wywiadowi przeprowadzonemu przez portal BusinessGreen z Alexandra Palt, kierownik zrównoważonego rozwoju marki L’Oreal.
 
Program o nazwie SBWA (ang. Sharing Beauty With All) ma 3 główne cele. Pierwszy to zwiększenie udziału procentowego produktów o korzystnym profilu środowiskowym oraz społecznym, drugi: skierowanie wysiłków na podjęcie czynności mających na celu wdrażanie działań zrównoważonego rozwoju w strefę kontaktów marki z klientem oraz trzeci, dotyczący wkładu firmy w podniesienie poziomu świadomości klientów w kwestiach środowiskowych.
 
„W naszej firmie cele, które zostają założone- zostają osiągnięte. Oczywiście, do tego potrzebne jest są mniejsze cele, potrzebne są kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators), potrzebne są nagrody za spełnienie wyznaczonych założeń. Podstawą zarządzania firmy jest założenie, że jeśli potrzebujesz, by coś było zrobione, musisz nagrodzić ludzi za wykonanie zadania.”- skomentowała program Alexandra Palt.
 
SBWA przedstawiający nowe podejście do pracowników ma wesprzeć działającą od 2009 roku proekologiczną politykę firmy zakładającą zmniejszenie oddziaływania na środowisko przemysłu marki. Jednym z założeń jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 60% w porównaniu ze stanem zanotowanym w roku 2005. Badania w roku 2015 pokazały, że podejmowane działania doprowadziły do dotychczasowej redukcji emisji CO2 o 56% przy jednoczesnym wzroście produkcji sięgającym 26%. Poprzez podjęte działanie L’Oreal dołączyło do grupy firm mających już od jakiegoś czasu wdrożone programy bonusowe dla pracowników, takimi firmami są np. Google, Apple, Intel czy National Grid. 
 
Źródło:businessgreen.com