Światowy sektor energetyczny jest w okresie bezprecedensowych zmian. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię w krajach rozwijających się będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku. Wsparcie rządowe w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwój nowych technologii wpłyną na zwiększenie efektywności we wprowadzaniu nowych rozwiązań w sektorze. Aby ułatwić firmom poruszanie się w dynamicznie zmieniającym się środowisku, Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, przedstawia dziesięć najważniejszych trendów, które będą dominować na globalnym rynku energetycznym do roku 2020.

Głównym trendem na światowym rynku energetycznym jest wzrost zapotrzebowania na energię. Przewiduje się, że światowa konsumpcja energii wzrośnie na przestrzeni lat  2006-2030 o 44 % (źródło: Energy Information Administration, USA, 2009). Według szacunków Frost & Sullivan, Europa, ze starzejącą się infrastrukturą i bazą  elektrowni, będzie do roku 2020 potrzebowała około 25 GW dodatkowej mocy wytwórczej rocznie. Wzrośnie zapotrzebowanie na energię w Afryce, Chinach i Indiach wraz z elektryfikacją regionów wiejskich. Także kraje rozwinięte będą w znaczący sposób przyczyniać się do wzrostu zapotrzebowania na energię, głównie elektryczną, wspierając rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Globalna elektryfikacja osiągnie do roku 2020 poziom 80%.

Globalne ożywienie w sektorze jądrowym, inspirowane głównie przez Chiny, Indie i Rosję, jest kolejnym znaczącym trendem w przemyśle energetycznym. Energia jądrowa jest uznawana za jedną z najbardziej efektywnych kosztowo technologii, która pozwala zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ponadto, przyczynia się znacząco do zapewnienia niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw. Liczba porozumień i umów o współpracy w całym łańcuchu wartości energii jądrowej stale rośnie, aby sprostać tempu wzrostu globalnego zapotrzebowania.

Rządy z całego świata zadeklarowały wprowadzenie polityki wspierającej rozwój pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE): UE planuje osiągnąć poziom 20 procent energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do roku 2020, 22 stanów USA ma cele na poziomie 10-20 procent, zaś Chiny zamierzają wygenerować 100 GW energii odnawialnej do 2020 r. Starania te, w połączeniu z rozwojem technologii, doprowadzą w końcu do osiągnięcia tzw. „grid parity” – czyli punktu zrównania cen prądu elektrycznego z OZE z ceną prądu z tradycyjnych źródeł. Jest to prawdopodobne w krajach, w których odnawialne źródła energii stanowią ważną część rynku energetycznego. Gospodarki opierające się na wykorzystaniu paliw kopalnych, osiągną ten punkt znacznie później.

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przekracza możliwości istniejącej sieci energetycznej. Fakt ten w połączeniu z rosnącą liczbą zdecentralizowanych jednostek wytwarzania energii zmusił operatorów do udoskonalenia sposobów prowadzenia pomiarów i monitorowania struktury sieci poprzez wdrożenie inteligentnych technologii. Inteligentne liczniki (ang. smart meters) stanowią integralną cześć wprowadzania „inteligentnej sieci energetycznej” (ang. smart grid). USA i kraje europejskie już zaczęły wprowadzać inteligentne liczniki; prym wiodą tu Włochy.

Istotnym czynnikiem w sektorze energetycznym jest także wydajność energetyczna. Większość krajów rozwiniętych wdraża politykę zwiększania wydajnośći energetycznej dla urządzeń elektrycznych, regulującą minimalne standardy efektywności wykorzystania energii dla coraz większej liczby urządzeń. Technologie związane z ograniczaniem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla są kluczowymi metodami, umożliwiającymi osiągnięcie zwiększonej wydajności energetycznej i ograniczenie emisji CO2.

Pojazdy elektryczne i hybrydowe, a także metody pozyskiwania energii z OZE, wymagają skutecznych systemów magazynowania energii elektrycznej, które wedługsą kluczowymi technologiami obecnie w trakcie rozwoju. Pośród najważniejszych czynników wpływających na przyszły potencjał systemów energetycznych znajdują się podstawowe właściwości systemów magazynowania energii elektrycznej, a także rodzaj użytych materiałów. Największy potencjał dostrzega się obecnie w ogniwach paliwowych (wykorzystujących wodór), ze względu na ich elastyczność, oraz bateriach litowych, ze względu na ich ciągle powiększaną pojemność oraz możliwość zapewnienia stabilizacji sieci elektrycznej w przyszłości. Globalny rynek  magazynowania energii był w 2008 roku warty 43,5 miliarda USD i ocenia się, że do roku 2013 osiągnie wartość 61 miliardów USD.

Ostatnim ważnym trendem jest liberalizacja rynku energetycznego, ograniczająca monopol i otwierająca rynek energetyczny dla konkurencji. Klient powinien mieć możliwość wybrania dostawcy energii elektrycznej. Idea międzynarodowego handlu energią, wspierana przez Komisję Europejską i wdrażana na całym świecie, może w rzeczywistości przetrzeć szlak dla kontynentalnej sieci energetycznej (ang. Super grid) prądu stałego o wysokim napięciu (ang. high voltage direct current transmission line- HVDC), która będzie w stanie łatwo i efektywnie transportować energię odnawialną pomiędzy krajami.

źródło: materiały firmy Frost & Sullivan