Rachunek za prąd w Polsce składa się z części związanej ze sprzedaż i dystrybucją.

Cena energii elektrycznej – 10 ostatnich lat

Średnia cena prądu w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat dla taryfy G11 to 0,3145 zł/kWh brutto. Najwięcej Polacy płacili we wspomnianym 2012 roku, najmniej w 2009 i było to 0,2893 zł/kWh brutto. W roku 2018 osoby, które nie zmieniały sprzedawcy prądu i nie aneksowały umów ze swoim sprzedawcą prądu, rozliczając się na stawkach taryfowych, płaciły średnio 0,2992 zł/kWh brutto.

W przypadku taryfy G12, sytuacja była analogiczna – najwyższe stawki obowiązywały w roku 2012, a najniższe w 2009.

Koszty dystrybucji – 10 ostatnich lat

Koszty dystrybucji prądu w Polsce dla gospodarstw domowych od 2009 roku systematycznie rosną. Najwięcej za dystrybucję Polacy płacili w roku 2017 i było to średnio 0,3584 zł/kWh. Najmniej w 2009 roku – 0,2828 zł/kWh. W roku 2018 opłata za dystrybucję prądu wynosiła średnio 0,35564 zł/kWh.

Taryfy prądu publikowane na stronie Urzędu Regulacji Energetyki od 2009 roku dotyczące sprzedaży energii elektrycznej dla 4 największych sprzedawców prądu w Polsce pokazują, że porównując ceny prądu z ostatnich 10 lat najwięcej za sprzedaż prądu Polacy płacili w roku 2012 – 0,3486 zł/kWh brutto. Najdroższym sprzedawcą w roku 2012 była firma Enea, działająca głównie w Wielkopolsce oraz w północno-zachodniej części Polski, której klienci w taryfie G11 płacili 0,3499 zł/kWh brutto.

Z perspektywy ostatnich 10 lat najwyższe rachunki Polacy płacili w 2012 roku. Od tego czasu, przez kolejne 6 lat, wysokość rachunku za prąd pozostaje praktycznie na tym samym poziomie. Ma to związek ze spadającą ceną sprzedaży prądu, która szła w parze z rosnącymi opłatami, związanymi z dystrybucją energii elektrycznej. Efektem takiego stanu rzeczy jest malejący udział faktycznych kosztów zakupu prądu w rachunku z 51,44% w roku 2012 do zaledwie 45,1% w roku 2018.

Rachunki za prąd, a wynagrodzenia Polaków

Biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń Polaków w ciągu ostatnich 6 lat, można stwierdzić,
że osoby zarabiające najniższą krajową mogą kupić o 44% więcej prądu w roku 2018 niż w roku 2012, a osoby zarabiające średnią krajową – o 26% więcej. Istotny przy tym jest fakt, że wg danych z 2013 roku dla 57% Polaków najbardziej odczuwalny dla domowego budżetu byłby wzrost rachunku za energię elektryczną.

O danych

Stawki wynikają z zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf w latach 2009-2018 dla największych sprzedawców oraz dystrybutorów energii w Polsce. Obliczenia na podstawie taryfy G11 przy zużyciu 2 000 kWh na rok, układzie 3fazowym oraz rozliczeniu miesięcznym. Informacje na temat zarobków w Polsce pochodzą ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.
Badanie zostało zrealizowane w terminie 11 – 12 grudnia 2018 roku metodą wywiadów on-line przez agencję badań rynku i opinii SW Research. Jest ono reprezentatywne dla grupy Polaków w wieku 25-70 lat – mówi Łukasz Czekała, Optimal Energy.

Źródło: OptimalEnergy.pl

Redakcja GLOBEnergia