Źródło ilustracji: nato.int

Program rozpoczęto w 2011 roku. Ma na celu poprawę efektywności energetycznej alianckich sił zbrojnych poprzez wykorzystanie szerokiego wachlarza dostępnych środków takich jak zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz lepszego zarządzania energią. Celem długoterminowym jest wprowadzenie technologii, które mogą zmniejszyć zużycie paliwa przez żołnierzy na operacjach wojskowych.

Ambasador Sorin Ducaru, Asystent Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań związanych z Bezpieczeństwem, mówił, że program Smart Energy poskutkuje zmniejszeniem kosztów i ryzyka związanych z operacjami wojskowymi, ale także wpływu wywieranego przez wojska na środowisko. Podkreślał, że jest on ważnym bodźcem dla nowoczesnego wojska.

W ramach programu odbywają się różnorakie ćwiczenia, podczas których sprawdza się wybrane technologie i analizuje ich ewentualną przydatność dla wojsk NATO, efektywność. W czerwcu 2015 r. odbyły się 12-dniowe ćwiczenia „Capable Logistician”, podczas których NATO testowało gamę energooszczędnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu interoperacyjności i skuteczności wojskowej. Odbyły się one w Centrum Szkolenia Bojowego Bakony w pobliży Veszprem na Węgrzech przy wsparciu 30 ekspertów z agencji obrony i instytutów badawczych (w ramach programu NATO Science for Peace).

1 700 żołnierzy, biorących udział w ćwiczeniach, testowało ponad 50 elementów wyposażenia oraz sposób, w jaki ze sobą współpracowały. Zastosowano mikro sieci w celu poprawy zarządzania energią w obozie, wykorzystano odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, izolacje, niskoenergetyczne technologie oczyszczania wody, LEDy oraz małe przenośne ogniwa paliwowe dla żołnierzy NATO. Wybrane scenariusze obejmowały reagowanie na przerwy w dostawie prądu, zanieczyszczenia wody i paliwa oraz uszkodzenia generatorów.

W marcu 2016 roku w Kwaterze Głównej NATO odbyły się ćwiczenia warsztatowe, podczas których zgromadzono się ponad 100 ekspertów NATO, jak i spoza organizacji. Celem warsztatów była wymiana informacji pomiędzy zaangażowanymi w realizację ćwiczeń „Capable Logistician 2015”, zainteresowanymi specjalistami, firmami i organizacjami pozarządowymi. Dyskutowano także kolejne kroki w kierunku standardów mikro sieci, przyszłe ćwiczenia w ramach programu Smart Energy i NATO Smart Defence.

Więcej informacji o programie, m.in. artykuły, raporty, dokumenty, e-booki i video dostępne są za pośrednictwem Biblioteki Multimedialnej NATO.

Źródło: North Atlantic Treaty Organization

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia