W dniu 24 września br.  Rada Nadzorcza NFOŚiGW zapoznała się z informacją Zarządu NFOŚiGW w zakresie wdrażania  zmian jakie wprowadzono do programu  dopłat do kolektorów słonecznych. Dokonała także oceny dokumentów nadesłanych  przez przedstawicieli branży kolektorowej w tym zakresie.   

W trakcie posiedzenia  Rada Nadzorcza NFOŚiGW ustaliła:

   –   Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian jest poprawa efektywności i skuteczności wydatkowania środków publicznych, bez preferowania jakichkolwiek  technologii.
   –   Wdrożenie nowych  zasad programu (szczegółowo opisane na portalu NFOŚiGW), przyczyni się do zwiększenia redukcji CO2 o ok. 3 tys. ton rocznie.
   –   Zdobyte doświadczenia i kontynuacja konsultacji pozwolą NFOŚiGW na efektywniejsze  wsparcie małych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
   –   NFOŚiGW powinien kontynuować prace związane z ekologiczną optymalizacją kryteriów oceny, które mogą być wykorzystane w przyszłości do ustalania dofinansowania.
   –   NFOŚiGW w porozumieniu z bankami zaangażowanymi we wdrażane instrumenty dopłat do kolektorów, będzie dokonywał dalszych analiz skutków zmiany. Dodatkowej analizie podlegać będzie możliwość i konsekwencje wcześniejszego zakończenia programu.
Tym samym Rada Nadzorcza NFOŚiGW podtrzymała stanowisko w sprawie przyjętych zmian programu, które obowiązywać będą od 1 października br.

Źródło: NFOŚiGW