Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do zgłaszania uwag do propozycji programu priorytetowego Niskoemisyjny Transport Miejski.

Celem programu jest dofinansowanie działań zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej.
 
Wsparcie będzie udzielane w formie niskooprocentowanej pożyczki, przede wszystkim jako uzupełnienie środków na finansowanie przedsięwzięć, które będą mogły otrzymać wsparcie ze środków UE oraz na dofinansowanie przedsięwzięć, które takiego wsparcia nie będą mogły otrzymać.
 
Ze względu na wysokie zaawansowanie prac, uwagi prosimy zgłaszać w terminie do 11.09.2015 r. na adres: monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl lub mariusz.przeczka@nfosigw.gov.pl
 
Pobierz:
 
Źródło: NFOŚiGW