Oslo jest stolicą Norwegii zamieszkałą przez ponad 510 000 mieszkańców. Miasto rozciąga się na przestrzeni 450 km2, z czego tylko 1/3 powierzchni jest zagospodarowana.

Producentem, dystrybutorem i sprzedawcą energii cieplnej w regionie Oslo jest Firma Viken Fiernvarme AS. Aktualnie posiada 8 ciepłowni z 36 jednostkami generującymi ciepło. Miejska sieć centralnego ogrzewania liczy ponad 193 km i korzysta z niej 829 klientów komercyjnych i 2353 domy jednorodzinne. W roku 2003 wyprodukowana energia wynosiła 944 GWh z czego okolo 50% uzyskiwane jest z odpadów miejskich (waste energy sources).

System oczyszczania ścieków w Oslo

Juź w 1848 roku rada miejska zdecydowała o budowie oczyszczalni ścieków w centrum miasta. W 1973 wraz z okolicznymi gminami zachodniej części Oslo-Fjord zdecydowno na wybudowanie nowej, znacznie wiekszej oczyszczalni w VEAS w odległości ok 30 km na południowy zachód. Kanał ściekowy łączący Oslo z VEAS został częściowo wybudowany pod gęsto zaludnioną częścią miasta.

Nieoczyszczone ścieki zawierają ogromne ilości energii zgromadzonej w ciepłej wodzie używanej do kąpieli i w innych zastosowaniach domowych. Zwykle energia ta nie będąc wykorzystaną zostaje rozproszona w procesie oczyszczania ścieków. W Oslo, ścieki komunalne płynące wraz z wodą deszczową w kanale ściekowym utrzymują średnią temperaturę +9.60C.

Wstępne oczyszczanie ścieków

Ścieki są wstępnie oczyszczone przy pomocy dwóch pracujących na zmianę mechanicznych rozgrabiarek oddzielających stałe zanieczyszczenia przed przepuszczeniem ich przez odparowywacz pompy ciepła. Aby zapobiec powstawaniu osadów na powierzchni rur, zastosowano automatyczny zawór przełączający periodycznie kierunek przepływu ścieków przez parownik.Pompy ciepła w Oslo

Viken Fiernvarme AS o systemie ogrzewania Oslo

System ogrzewania Oslo został wzbogacony o pompę ciepła, pracującą w oparciu o dolne źródło jakim są odpady sciekowe. Moc tego systemu grzewczego to 18 400 kW, co stanowi jedną z największych tego typu instalacji.
„Zastosowanie pompy ciepła UNITOP® 50FY wzmocni profil firmy jako kompetentnego i wiarygodnego dostawcy ciepła” – powiedział Lars Anders Lorvik, dyrektor Viken Fjernwarme. W celu ograniczenia lokalnego wpływu na środowisko naturalne dalszy rozwój centralnego systemu ogrzewania jest jednym z najważniejszych celów miasta. (…)

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2007

pompy ciepla w Norwegii