Nowa platforma powstała w ciągu kilku miesięcy i umożliwia WindEurope wysyłanie codziennych e maili swoim subskrybentom, które to wiadomości podają szczegóły na temat ilości energii wiatrowej, jaka miała udział w dostawach energii elektrycznej w Europie poprzedniego dnia i ukazują porównanie tej wielkości z innymi źródłami energii.

Subskrybenci mogą również wybrać opcję powiadomienia o pojawiających się rekordach, związanych z energią wiatrową.

„Kiedy mówimy o Unii Energetycznej, mówimy o czymś więcej niż energia”, poinformował Maroš Šefčovič, nawiązując do miejsc pracy, które powstały dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz do wysiłków Komisji, związanych z walką ze zmianami klimatycznymi.

Wiatr stał się głównym graczem w naszym systemie energetycznym – dodaje Šefčovič.

Do 2030 roku 50% elektryczności ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, co będzie miało pozytywny wpływ również na ekonomię. Do tej pory powstało 1,2 mln miejsc pracy za sprawą rozwoju OZE.

Giles Dickson, dyrektor wykonawczy WindEurope oświadczył, że 330 000 ludzi w Europie pracuje w sektorze energetyki wiatrowej.

Należy zauważyć, że koszty związane z OZE uległy redukcji, podczas gdy wielkość inwestycji w OZE wzrosła.

Dyrektor WindEurope ds. publicznych – Iván Pineda – oznajmił, że Hiszpania, Niemcy oraz Włochy są największymi użytkownikami energii wiatrowej w Europie, zaś najmniejszym jest Cypr.

Pierre Tardieu – główny specjalista ds. polityki w WindEurope oświadczył, że organizacja musi podjąć współpracę z Komisją w sprawie pakietu dotyczącego czystej energii i przygotować plany działania do 2018 roku.

Będziemy aktywnie działać w obszarze handlu energetycznego – poinformował Tardieu, dodając, że rozwój sieci elektroenergetycznej powinien być sprawą priorytetową.

Opracowano na podstawie: EurActiv