Fabryka powstaje pomiędzy Międzynarodowym Centrum Dystrybucji firmy Viessmann a lotniskiem. Przewidywany koszt budowy to 2,500,000 euro. Uruchomienie instalacji zaplanowano na wiosnę 2010 roku.

Fabryka należąca do spółki BIOFerm Sp. z o.o., będącej częścią koncernu Viessmann, pracować będzie na zasadzie fermentacji odpadów stałych. W procesie tym, jako substraty, będą służyły zielone odpady z gospodarki rolnej. Rocznie, z 4,500 ton substratu, produkowanych będzie 1,2 miliona kWh. Do przekształcenia energii wstępnej biogazu posłużą bloki kogeneracyjne Vitobloc, będące elektrownią biologiczną, z wydajnością 190 kW mocy elektrycznej i 238 kW mocy termicznej. Produkcja biogazu sterowana jest w pełni automatycznie

Biomasa zostaje zmieszana z bakteriami w czterech komorach fermentacyjnych, gdzie jest poddawana fermentacji, bez dopływu powietrza. Produkcja, oprócz procesów załadunku i rozładunku, odbywa się w pełni automatycznie. Roztwór bakterii, potrzebny do procesu fermentacji, znajduje się w obwodzie zamkniętym. Powstający gaz, jest odessany w taki sposób, aby uchronić mieszkańców przed nieprzyjemnym zapachem. Teren biogazowni zostanie zagospodarowany ogrodniczo i estetycznie wkomponowany w tereny sąsiadujące. Projekt powstał przy ścisłej współpracy z Urzędem Ochrony Środowiska.  

Kluczową kwestią podczas realizacji projektu jest efektywność. Oznacza to, że fabryka nie będzie przekształcać w energię więcej biomasy, niż powstaje jej w danym okresie, aby zapewnić czas na regenerację. Założenia te realizowane są dzięki współpracy z lokalnymi partnerami, aby uniknąć zbędnego transportu z odległych regionów, a także dodatkowych kosztów. Rolnicy z okolic Allendorfu zaangażowani zostali w projekt jako dostawcy substratu. Lokalne przedsiębiorstwa budowlane zajmą się natomiast realizacją budowy.
Projekt wspierany jest przez Związek Rolników z regionu Waldeck-Frankenberg, jak również przez okręgowy związek z regionu Waldeck-Frankenberg (które należą do Niemieckiego Związku Ochrony Środowiska), w takich tematach jak np. wybór przestrzeni rolnych przeznaczonych do zbiorów plonu.  

10 30 10 biogazownia2(1)

Wykorzystanie masy biologicznej jako część projektu „Efektywność Plus“
Budując fabrykę biogazu w Allendorfie, firma Viessmann podkreśla zarówno swój ścisły związek z główną siedzibą, jak również swoją strategię wzmożonego wykorzystania odnawialnych nośników energii w ramach projektu „Efektywność Plus“. Dzięki niemu do 2010 roku zużycie kopalnych surowców energetycznych zostanie zmniejszone o 40%, a emisja CO2 o 30%. Nowoczesna biogazownia przyczyni się tym samym do zmniejszenia emisji CO2 o 500 ton rocznie.

Zastosowane bloki kogeneracyjne Vitobloc 200 (BHKW) są kompaktowymi jednostkami, wytwarzającymi energię, które decentralnie, w miejscu odbioru, dostarczają ciepło i prąd przy sprawności całkowitej wynoszącej około 90%. W porównaniu z oddzielnym zasilaniem w energię, z elektrowni kondensacyjnej i ciepła z kotła grzewczego, uzyskuje się oszczędność energii pierwotnej znacznie powyżej 30%. Odbywa się to przy odpowiednio mniejszych wartościach bilansu emisji substancji szkodliwych. W zależności od porównania paliw, do atmosfery emitowanych jest do 25% mniej tlenków azotu (przyczyna kwaśnych deszczy) i około 60% mniej CO2 (efekt cieplarniany).

Silnik spalinowy zasilany jest gazem ziemnym oraz powietrzem do spalania, pobieranym z pomieszczenia. Energia ta przekształcana jest w silniku w energię mechaniczną. Poprzez sprzęgło napędzana jest prądnica synchroniczna, która wytwarza prąd trójfazowy o napięciu 400 V i 50 Hz. Wytworzony prąd, poprzez zintegrowaną rozdzielnię, odprowadzany jest do głównej rozdzielni budynku. Uwarunkowane procesem technologicznym powstające ciepło, pochodzące z wody chłodzącej silnik i spalin, gromadzone jest w tak zwanym wewnętrznym obiegu wymiany ciepła i przekazywane do układu grzewczego z temperaturą na wlocie wynoszącą 90oC.

Moduły BHKW stosowane są przede wszystkim do pokrycia podstawowego zapotrzebowania na ciepło i uzupełniane są przez kocioł szczytowy (do pokrycia mocy szczytowej). Wytworzony prąd wykorzystywany jest przy oszczędnej eksploatacji do pokrycia potrzeb własnych. Zasadniczo jednak BHKW oznacza, że bez odbioru ciepła nie odbywa się wytwarzanie prądu. A bez wytwarzania prądu nie ma amortyzacji kosztów inwestycji i eksploatacji i tym samym nie można mówić o rentowności. Równoległe wytwarzanie ciepła i prądu zakłada jednoczesny odbiór tych energii.


Wysoka efektywność biomasy
Spośród wszystkich nośników energii odnawialnej, biomasa zajmuje wysoką pozycję. Jedną z jej największych zalet jest to, że jest ona lokalnym nośnikiem energii i nie musi być importowana z odległych regionów. W przeciwieństwie do słońca i wiatru, jest dostępna przez cały rok, ponadto można ją magazynować. Poza tym jej zastosowanie do produkcji energii odbywa się niemal bez emisji CO2. Te wszystkie zalety sprawiają, że biomasa stanowi największy udział w niemieckim rynku energii odnawialnych – aż 70%.  

Przy zaopatrzeniu głównej siedziby w Allendorfie w energię cieplną i elektryczną, Viessmann konsekwentnie stawia na wykorzystanie biomasy. Przedsiębiorstwo zabezpiecza połowę swych rocznych potrzeb na biomasę (7,000 ton) dzięki własnej plantacji szybko rosnących drzew (na powierzchni 160 ha).

 Źródło: Viessmann