Ze względu na położenie geograficzne Kraśnika – od początku swego istnienia miasto i jego świątynie narażone były na napady ze strony Tatarów, Kozaków i Szwedów. Na początku XV wieku spłonął drewniany kościół. Kilka lat później w tym samym miejscu postawiono murowaną świątynię. Następnie Jan Tęczyński – Rabsztyński rozbudował kościół. Prace zakończono w 1468 roku. Rodzina Tęczyńskich-Rabsztyńskich wybudowała murowany klasztor w kształcie litery L oraz dokonała kolejnej rozbudowy kościoła parafialnego poprzez dobudowanie dwóch kaplic. Budowla – pierwotnie w stylu gotyckim – nabrała cech renesansowych. Dziś odnawiana i zadbana świątynia parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest żywym ośrodkiem życia religijnego miasta i okolicy. 

Ogrzewanie niskotemperaturowe, czyli podłogowe, jest korzystne dla takich obiektów jak kościół. Ze względu na niską temperaturę zasilania „podłogówka” to również preferowany system ogrzewania w instalacjach z pompami ciepła.

Początek instalacji pomp ciepła to przede wszystkim dobrze wykonane dolne źródło. Na terenie parafii wykonanych zostało 15 odwiertów, każdy głęboki na 100 metrów, następnie doprowadzono rury do kotłowni z pompami ciepła zlokalizowanej w podziemiach budynków poklasztornych. Wszystkie rury z odwiertów zostały podłączone do jednego rozdzielacza. Kotłownię w pierwszym etapie wyposażono w dwie pompy ciepła DHP-L typu solanka-woda o mocy 12 kW każda. Ogrzewają one kościół i będą dostarczać ciepłą wodę użytkową latem.

Wydawałoby się, że 24 kW to mało jak na tak duży obiekt, jednak należy pamiętać, że zapotrzebowanie na ciepło zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej, a jej wartość obliczeniowa dla danej strefy występuje zaledwie kilka dni w roku. Ekonomicznie uzasadnione jest posługiwanie się właściwie dobranymi pompami ciepła oraz zastosowanie źródła szczytowego w postaci podgrzewaczy elektrycznych. Jest to rozwiązanie optymalne pod względem inwestycyjnym, jak i ze względów praktycznych. Pełna moc zestawu zamontowanego to 42 kW.

Dystrybucja ciepła pełna niespodzianek
Za pomocą pomp ciepła ciepło dostarczane jest z dolnego źródła do kościoła, a następnie poprzez pętle ogrzewania podłogowego przekazywane jest do pomieszczeń. Odległość między budynkiem klasztornym a kościołem wynosi ok. 30 metrów.

Sieć przesyłowa to w sumie 160 metrów zaizolowanych rur. Doprowadzają one ciepło do pięciu rozdzielaczy umiejscowionych w filarach podpierających sklepienie. Z rozdzielaczy odchodzi w sumie 25 pętli, zaś temperatura zasilania instalacji to 32°C. Dwie dwudziestokilowatowe nagrzewnice gazowe zastąpiono pompami ciepła o łącznej mocy 42 kW, ponadto instalacja pracuje na tzw. niskim parametrze, co umożliwi osiągnięcie wysokiego wskaźnika efektywności (COP=4,2). W rezultacie parafia będzie miała niższe koszty ogrzewania.

W drugim etapie kotłownia zostanie rozbudowana i kolejne pompy ciepła dostarczą ciepło i ciepłą wodę użytkową do budynków poklasztornych i administracyjnych. (…)

 

Źródło: Danfoss

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 4/2010

nowoczesne technologie art str 1