Jak donosi Frankfurter Allgemeine Komisja Europejska na koniec tygodnia zaplanowała przedstaiwnie propozycji utworzenia wewnętrznego rynku energii.

Komitet ds. Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego w marcu 2013 roku zaadoptował rozwiązania w kierunku wspólnej polityki energetycznej, dotyczącej wdrażania odnawialnych źródeł po roku 2020. W opinii Komitetu, zróżnicowane mechanizmy wsparcia dotyczące OZE skutkują osłabieniem wydajności systemu w kontekście handlu energią wewnątrz Unii.

Komisja Europejska jest zdania, że utworzenie wewnętrznego rynku energii jest szansą na znaczną poprawę rynku odnawialnych źródeł energii i oszczędności dla Państw Członkowskich sięgające nawet 4 miliardów euro rocznie.
Źródło: inżynierpv