9 października 2015 w Pabianicach odbyła się konferencja prasowa pabianickiego Zakładu Energetyki Cieplnej i spółki Geothermal Energy Resources.

Tematem konferencji, w której udział wziął prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, była współpraca w zakresie pozyskiwania ciepła geotermalnego do wykorzystania w celach rekreacyjnych (baseny) i grzewczych, w dostawie ciepła przez ZEC.

Ciepłownia geotermalna ma na celu pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii z wnętrza ziemi, przekształconych następnie w ciepło dostarczane do Zakładu Energetyki Cieplnej. Wydobywanie ciepła geotermalnego nie wiąże się z emisją CO2 do atmosfery, a źródło energii jest pewne i nieprzerwane. Realizacja projektu w Pabianicach może ograniczyć wydatki miejskiej spółki ciepłowniczej na zakup certyfikatów do prawa emisji CO2. Zakład Energetyki Cieplnej i Geothermal Energy Resources rozmawiają także o wykorzystaniu energii geotermalnej dla potrzeb zespołu basenów w Pabianicach. GER ma doświadczenie w projektowaniu i nadzorowaniu kompleksów rekreacyjno-basenowych wykorzystujących wody geotermalne.

Mamy nadzieję, że budowa ciepłowni geotermalnej w Pabianicach będzie kolejną inwestycją naszej firmy w celu dostarczania zielonej i odnawialnej energii. W projekcie wykorzystana zostałaby najnowsza technologia z zastosowaniem absorpcyjnych pomp ciepła, które – w porównaniu do tradycyjnych technologii – ponad dwukrotnie zwiększyłyby ilość odbieranej energii z ujęcia geotermalnego – mówi Piotr Długosz, Prezes Zarządu Geothermal Energy Resources.

Budowa ciepłowni geotermalnej w Pabianicach byłaby korzystnym przedsięwzięciem nie tylko dla miasta, ale całego regionu. Geotermia to wciąż bardzo nowatorskie podejście do pozyskiwania energii, a przy tym niezwykle przyjazne dla środowiska naturalnego. Inwestycja zdecydowanie ograniczyłaby emisję szkodliwych gazów powstających w procesie spalania miału węglowego. Działania w tym obszarze stają się coraz ważniejsze, zwłaszcza wobec ciągłego zaostrzania tzw. wymagań klimatycznych. W szczególności chodzi o pakiet klimatyczny, rosnące kary za emisję CO2 oraz ostatnio podpisaną przez Prezydenta RP ustawę antysmogową. Tym bardziej, chcę podkreślić osobiste zaangażowanie w prowadzone rozmowy władz Zakładu Energetyki Cieplnej z Krzysztofem Ciebiadą na czele – mówi Krzysztof Domarecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Geothermal Energy Resources.

ZEC analizuje kilka wariantów opłacalności i przydatności różnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii cieplnej. Jedną z możliwości jest pozyskiwanie ciepła geotermalnego dla potrzeb ogrzewania oraz budowy kompleksu rekreacyjnego z basenami w oparciu o wody geotermalne. ZEC podpisał ze spółką Geothermal umowę o poufności, w oparciu o którą przekazujemy wzajemnie informację o naszych podmiotach i działaniach w omawianej sprawie. Zespół specjalistów w spółce prowadzi analizy, które w przyszłości pozwolą prezydentowi podjąć decyzję o ewentualnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Geothermal – mówi Florian Wlaźlak, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Pabianicach.

Po wykonaniu badań mamy pewność, że źródła znajdujące się pod Pabianicami dają nam nie tylko możliwość wykorzystania na geotermię wypoczynkową, ale także na pozyskanie energii do geotermii grzewczej. Mamy źródła geotermalne o temperaturze około 74 stopni Celsjusza. Rozpocząłem rozmowy ze spółką Geothermal, dlatego że ma już sukcesy w tej branży – mówi Krzysztof Ciebiada, zastępca dyrektora ds. innowacji.

Źródło: Geothermal Energy Resources