Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił w grudniu 2011 roku opracowanie pt. „Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014–2020”.

Cały raport przedstawia podsumowanie doświadczeń z wdrażania programów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej w latach 2007–2013 przy wsparciu finansowym ze strony Unii Europejskiej, a także określa możliwości i potencjał wykorzystania energetyki odnawialnej w latach 2014–2020, ze wskazaniem projektów o najwyższym priorytecie, wraz z uwarunkowaniami ekonomicznymi i infrastrukturalnymi oraz ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji.

Rozwój energetyki wiatrowej przez ostatnie lata w naszym kraju jest zdecydowanie najszybszy spośród wszystkich rodzajów OZE. Jednak potencjał tego rodzaju energii odnawialnej jest ściśle ograniczony przede wszystkim przez czynniki związane z szorstkością terenu oraz zabudową. Obszary, które nadają się pod budowę farm wiatrowych, to przede wszystkim tereny rolne, które w Polsce stanowią około 59% powierzchni całkowitej kraju (18 mln hektarów). Biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne i rynkowe, najwięcej farm wiatrowych ma szansę zostać wybudowanych głównie w województwach podlaskim, wielkopolskim, kujawsko- pomorskim, pomorskim, a także w zachodniopomorskim, gdzie drzemie największy potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej.(…)
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zróżnicowane zarówno w skali województw, jak i całego kraju. Na główne czynniki składają się różnego rodzaju ograniczenia prawne, administracyjne, jak również ekonomiczne i środowiskowe. W związku z tym potencjały rynkowe są zdecydowanie niższe niż teoretyczne. Póki co, w skali krajowej tylko 7% ciepła dostarczanego odbiorcom bezpośrednim pochodzi z energetyki odnawialnej, w tym przede wszystkim z biomasy. Odpowiednio wykorzystane fundusze pochodzące z Unii Europejskiej na lata 2014–2020 mogą przyczynić się do silnego rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju.

Źródło: Raport: Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014–2020, Warszawa, 2011

Łukasz Sojczyński

Czytaj całość w GlobEnergia 5/2012