Każda instalacja fotowoltaiczna stanowi nie tylko ingerencję w istniejącą sieć elektryczną budynku, ale także w poszycie dachowe budynku. Nieprawidłowy montaż może powodować potencjalne zagrożenie dla użytkowników instalacji, a w skrajnych przypadkach uszkodzenie jej całej.

Oczywiście taka sytuacja może się przydarzyć tylko w przypadku zaniedbań lub niewiedzy instalatora. To dlatego w trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać obowiązujących norm, wytycznych oraz standardów europejskich. Należy pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna stanowi mikroelektrownię umieszczoną na dachu, która musi być w należyty sposób zabezpieczona. Podobnie jak każda inna instalacja elektryczna, tj. przeciwprzepięciowo, przeciwpożarowo.

W przypadku zabezpieczenia przeciwprzepięciowego należy odwoływać się do obowiązujących polskich norm, natomiast w przypadku ochrony przeciwporażeniowej należy sięgnąć także po normy europejskie, tj. VDE DE AR-E 2100-712. Na tę chwilę nie istnieją polskie wytyczne kierowane bezpośrednio do instalacji fotowoltaicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa – przyczyny występowania pożarów na instalacji PV

Przyczyną powstania pożaru w instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na dachu budynku jest najczęściej zapłon spowodowany uszkodzeniem okablowania solarnego i powstanie łuku elektrycznego w miejscu uszkodzenia kabla. Tego typu sytuacje spowodowane są najczęściej przez nieumiejętne prowadzenie i zły dobór okablowania lub przypadkowe jego przecięcie, np. przez moduły fotowoltaiczne,  a także przez nieprawidłowe oprawienie konektorów. Wynika to przed wszystkim z nieprawidłowego przeprowadzenia prac montażowych przez instalatorów lub niedbalstwa.

Jak w takim razie należy wykonać instalację fotowoltaiczną, aby zabezpieczyć ją przed pożarem oraz ułatwić strażakom jej wyłączenie w sytuacjach awaryjnych?

Ochrona przeciwpożarowa – podstawowe rady

Przede wszystkim należy prawidłowo przeprowadzić montaż całej instalacji. Bardzo ważnym aspektem w zakresie prac dachowych jest odpowiednie prowadzenie okablowania solarnego od modułów do falownika. Kable powinny być prowadzone w odpowiednio przygotowanych i oznaczonych trasach kablowych. Dodatkowo niezwykle istotne jest prawidłowe jej oznaczenie. W miejscu montażu falownika powinien znajdować się schemat podłączenia instalacji do sieci. Lokalizacja wyłącznika po stronie AC oraz DC i procedura awaryjnego wyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Oznaczenia powinny znajdować się także na trasach kablowych oraz przede wszystkim na głównych wyłącznikach instalacji po stronie AC oraz DC. Bardzo ważne jest także, aby okablowanie strony DC było wykonane z wzmocnionych podwójnie izolowanych kabli solarnych zapewniających podstawową ochronę przed porażeniem prądem oraz pożarem.

Dodatkowo okablowanie powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem w miejscach przejścia przez dach, ścianę lub w pobliżu elementów mogących uszkodzić izolacje.

Należy pamiętać, że w typowej instalacji fotowoltaicznej prąd stały płynie w okablowaniu strony DC w momencie, gdy moduły oświetlane są przez słońce i nie można doprowadzić do stanu bez napięcia. Wyjątkiem są instalacje wyposażone w system obniżenia napięcia po stronie prądu stałego do napięcia bezpiecznego, który może być dołączony do instalacji PV lub wbudowany w modułach fotowoltaicznych w postaci optymalizatorów mocy, np. SolarEdge lub Tigo.

Rozwiązanie tego typu zapewnia obniżenie napięcia do poziomu bezpieczne go (poniżej 120 V DC) lub napięcia zerowego. Zastosowanie takiego rozwiązania ułatwi rozłączenie instalacji przez strażaków oraz bezpieczną pracę przy instalacji. Prawidłowo wykonana instalacja fotowoltaiczna powinna zapewniać bezpieczną i bezawaryjną pracę przez cały okres jej eksploatacji, określany na minimum 20 lat.

Należy jedynie zwrócić uwagę na prawidłowe prowadzenie okablowania oraz odpowiednie oznaczenie zgodnie z obowiązującymi normami oraz zastosować odpowiednie komponenty do montażu instalacji fotowoltaicznej. W przypadku instalacji fotowoltaicznej, aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwprzepięciowe oraz przeciwpożarowe, należy zastosować okablowanie ze wzmocnioną podwójną izolacją. Kable powinny być prowadzone w sposób niezagrażający ich uszkodzeniu w trakcie długoletniej eksploatacji.

Kamil Adamczyk SOLGEN Sp. z o.o.

Źródło: GLOBEnergia 2/2017

Redakcja GLOBEnergia