Coraz większa potrzeba produkcji energii w przyjazny dla środowiska sposób doprowadziła do szybkiego rozwoju przetwarzania energii słonecznej na elektryczną przy użyciu paneli słonecznych. Samo wdrożenie systemów fotowoltaicznych jest kosztowne, a czas zwrotu inwestycji długi. Dlatego też instalacja ta powinna być mało awaryjna i pracować przez wiele lat.

W związku z powyższym systemy fotowoltaiczne, aby mogły działać bezproblemowo przez cały okres eksploatacji, powinny być już na etapie projektowania oraz późniejszego wdrażania wyposażone w kompleksową ochronę przed przepięciami łączeniowymi oraz wywołanymi przez wyładowania atmosferyczne. Dlatego też konieczne jest zastosowanie ograniczników przepięć nie tylko od strony wyjścia napięcia przemiennego (AC) falownika, ale także po stronie ogniw fotowoltaicznych czyli napięcia stałego (DC).  Systemy fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na dachach budynków oraz na ziemi. Pod względem ryzyka (zgodnie z normą PN-EN 62305-2) instalacja fotowoltaiczna narażona jest na bezpośrednie oraz pośrednie (bliskie) uderzenie pioruna. (…)

Oprócz zainstalowanych ograniczników przepięć należy pamiętać o odpowiednim doborze i wykonaniu instalacji, wyrównaniu potencjałów, a także o poprowadzeniu przewodów możliwie najkrótszą drogą i w taki sposób, by nie powstawały pętle. Podczas montażu ogranicznika należy zachować odpowiednią długość przewodów uziemiających (zalecane jest 50 cm). Inną bardzo ważną rzeczą dla prawidłowego funkcjonowania ochrony jest połączenie SPD i urządzeń AC na tym samym potencjale, co również zostało pokazane na tym samym schemacie. (…)

1401 Przepiecia tabD

Ogranicznik  przepięć  należy  podłączyć przewodem uziemiającym o przekroju co najmniej 16 mm 2 . Przy wyznaczaniu wartości prądu piorunowego dla ogranicznika przepięć do prądu stałego przyjmuje się podobną filozofię jak dla ograniczników przepięć do instalacji AC. Tutaj należy wziąć pod uwagę rodzaj systemu po stronie prądu stałego (izolowany lub z jednym polem uziemionym). Wartości prądów piorunowych (10/350 µs) dla ogranicznika przepięć typu 1 od strony DC systemu PV pokazuje tabela obok. W celu wykonania dodatkowego uziemienia należy zapewnić jak najkrótsze połączenie między panelami a główną szyną wyrównania potencjałów. Na rysunku 4 przedstawione zostało objaśnienie oznaczeń ograniczników przepięć firmy SALTEK do ochrony systemów PV. Powinien on w znacznym stopniu ułatwić dobór właściwego urządzenia do projektowanego systemu.

Dariusz Koszela Inexim Sp. z o.o.

Cały artykuł w numerze 1/2014
2014 1 GLOBEnergia