Powszechnie wiadomo, że pędzący pociąg wytwarza duży podmuch wiatru podczas  poruszania  się.  Projektanci  przemysłowi  Qian Jiang i Alessandro Leonetti Luparini  wymyślili  urządzenie  zwane  T-Box,  które  instaluje  się  pomiędzy  szyny  trakcyjne.  Podczas  przejazdu  pociągu  wytworzony  wiatr  napędza  znajdującą  się  wewnątrz  mechanizmu  turbinę,  która  generuje  energię  elektryczną. 

Urządzenia  tego  typu  mogą  zostać  umieszczone  wzdłuż  linii  kolejowych  lub  metra  w  celu  pozyskania  energii,  która  jest  bezpowrotnie  marnowana. W  przeciwieństwie  do  takich  projektów,  jak  solarne  chodniki,  praca  urządzenia  T-Box  nie  polegałyby  na  odzysku  naturalnego  źródła  energii,  lecz  wytworzonego w wyniku działalności człowieka. 

Projektanci obliczyli, że na odcinku trakcji  o długości 1 km, można zainstalować 150  takich urządzeń.  Turbiny  są  produkowane  na  bazie  modelu  firmy  Hetronix,  choć  łopatki  są przeznaczone do obracania się w obrębie  osi  centralnej  osłony  cylindra.  Większość  urządzeń  typu  T-Box  będzie  znajdować  się  poniżej  poziomu  gruntu,  mając  jedy nie  otwór  wentylacyjny.  Pomimo  tego,  że  energia  wiatru  pochodząca  z  przejeż dżających  pociągów  będzie  dostarczana  w  krótkich  seriach,  to  instalacja  takiego  systemu na ruchliwej trasie powinna przynosić przyzwoite korzyści. 

tbox1Urządzenia  koniecznie  muszą  być  utrzymywane w czystości i być odpowiednio  zabezpieczone.  Problemów  zatem  mogą  przysporzyć  wandale,  a  także  drobiny kurzu i różnego typu zanieczyszcze nia, które będą się dostawać do wnętrza T-Boxa wraz z wiatrem.  Jest to zdecydowanie atrakcyjna koncepcja,  posiadająca  ogromny  potencjał  do  dalszego  rozwoju.  Projekt  T-Box  uzyskał  srebro  podczas  rozdawania  nagród na Lite-On i był wystawiany  Instytucie  Xuexue  w Tajwanie.

Łukasz Sojczyński
Źródło: www.gizmag.com, www.core77.com