Oprócz prac konserwatorskich, w ramach renowacji odnowione zostały także okna i zainstalowany został nowy system ogrzewania.

Archikatedra to arcydzieło sztuki renesansowej i barokowej. Znajdują się tu słynne w całej Europie zabytkowe Organy Oliwskie, a rok w rok odbywa się Festiwal Muzyki Organowej, także koncerty chóralnej i symfoniczne.
Nowe ogrzewanie wykonano w oparciu o pompę ciepła oraz ogrzewanie podłogowe, dzięki czemu eksploatacja systemu jest tania, a jego efektywność wysoka. Ciepło jest rozprowadzane przez elementy grzewcze umieszczone w podłodze, pod ławkami, co praktycznie eliminuje niekorzystny wpływ strumienia gorącego powietrza na cenne zabytki we wnętrzu kościoła, przy zapewnieniu komfortu zgromadzonym na mszach i nabożeństwach wiernym.

Ponieważ posadzka Archikatedry znajduje się około jednego metra poniżej otaczającego ją gruntu zewnętrznego, masa zimnego, cięższego powietrza rok w rok od listopada aż do początku maja zalegała w świątyni przy podłodze. Wierni i turyści doświadczali wewnątrz Archikatedry temperatur dochodzących do -4°C zimą, a przedwiośniem przejmującego, „wilgotnego” chłodu. Najlepszym sposobem ogrzania tego zimnego powietrza było zainstalowanie ogrzewania podłogowego. Zastosowanie dwusprężarkowej pompy ciepła solanka/woda firmy Viessmann, o mocy 55,6 kW przy temperaturach pracy 0°C dla solanki i 35°C dla wody, pozwoliło spełnić wszystkie wymagane warunki stawiane przez Inwestora.

Pompę charakteryzuje COP do 6,58 w zależności od stopnia mocy i klasa efektywności energetycznej A++. Dzięki podwójnej izolacji akustycznej pompa pracuje cicho. Wyposażona jest w regulator Vitotronic 200, którego obsługa jest łatwa i intuicyjna. Możliwa jest jego obsługa przez aplikację mobilną Vitotrol App. Regulator pozwala także na tworzenie różnorodnych bilansów energetycznych, uznawanych przez organy przyznające dofinansowanie.

Pompa ciepła Viessmann Gdańsk Oliwa

Fot. 2. Pompa ciepła firmy Viessmann, model Vitocal 300-G
(fot. dr Paweł Kowalski – VIESSMANN GDAŃSK)

Pobór ciepła przez pompę odbywa się za pomocą 12 otworów o średnicy 14,3 cm i głębokości 100 m każdy, wywierconych w gruncie pod dziedzińcem głównym kościoła. W otworach zainstalowano U-rury o 40,7 x 3,7, PE 80, PN 12,5 SDR 11 – Turbulens, wypełnione wodnym roztworem glikolu.

Całkowita powierzchnia Katedry Oliwskiej wynosi 2200 m2. Ogrzewanie podłogowe zainstalowano pod posadzkami ławek nawy głównej, prezbiterium, Kaplicy Maryjnej i Chrzcielnej, w sumie na powierzchni mniej więcej 360 m2, tj. na około 16% powierzchni całkowitej archikatedry. Jak wykazały pomiary wykonywane podczas dwóch sezonów grzewczych, nie ma żadnego powodu, by wspomniany procent powierzchni ogrzewanej był większy.

Na podstawie artykułu z magazynu GLOBEnergia 2/2011, dr. inż. Jerzego Iwickiego, UNITHERM GDAŃSK.


Źródło: Viessmann


Cały artykuł dostępny w aplikacji mobilnej GLOBEnergia Plus!

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł!

AppStore
  GooglePlay