Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na podstawie Prawa geologicznego i górniczego o zbliżającym się terminie składania informacji i dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2013 r.

Termin ten upływa w dniu 31 stycznia 2014 r.

W zakresie opłat za II półrocze 2013 r. w dalszym ciągu stosuje się stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2012 r., poz. 902).

Źródło: NFOŚiGW