Ponieważ ceny za prąd stały się nie przewidywalne, rynek „zielonej” energii czeka na zmiany. Aby państwo miało wpływ na ceny energii, Resort Gospodarki zapowiedział możliwość interwencyjnego skupu zielonych certyfikatów. Pomysł ten spotkał się z poparciem prezesa Grupy Tauron, czołowej energetycznej polskiej spółki.

Wiceminister gospodarki, Jerzy Witold Pietrewicz przedstawił propozycję wdrożenia rozwiązań stabilizujących rynek energii, poprzez możliwość uruchomienia interwencyjnego skupu zielonych certyfikatów. W ostatnim czasie cena zielonych certyfikatów spadła o 30 % ich wartości, co spowodowane jest ich nadmierną akumulacją na rynku. Część spółek zamiast kupować zielone certyfikaty, wolała odprowadzać tzw. opłatę zastępczą, w związku z czym certyfikaty się nie sprzedawały. Aby zaistniałą sytuację naprawić, powstał pomysł na zmianę systemu wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
– To, co się zadziało na rynku certyfikatów jest nienormalne i interwencyjny skup powinien być jednym z rozwiązań ad hoc. Powinniśmy również pomyśleć o działaniu ustawowym, docelowym. Tak pomysł ten skomentował prezes grupy Tauron, Dariusz Lubera.

– Wyobrażam to sobie tak, żeby wyposażyć ministra gospodarki ustawowo w możliwość reagowania w zależności od tego, jaka jest sytuacja na rynku. I na przykład podwyższać obowiązek zakupu, który by zwiększał popyt na zielone certyfikaty. Zresztą nie tylko w obszarze zielonych certyfikatów. Podobna sytuacja może się pojawić w przypadku tych żółtych, w związku z tym rozwiązania docelowe są bardzo potrzebne – przekonuje Dariusz Lubera.

Na zmianach systemu najbardziej zależy energetycznym spółkom, ponieważ zaistniała sytuacja bezpośrednio przekłada się na ich zyski. Dlatego też głos w tej sprawie zabrał Tauron, który podobnie jak np. PGE już wypowiada umowy dostawcom biomasy, ponieważ jej współspalanie z węglem nie jest już opłacalne.
Jeśli Polska chce się wywiązać z zobowiązań energetycznych do 2020 roku zmiany w ustawodawstwie są konieczne. Czasu coraz mniej, a aby osiągnąć 15 % udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym, dotychczasową produkcję czystej energii powinniśmy zwiększyć dwukrotnie.

Źródło:

Agencja Informacyjna NEWSERIA