Centrum badań IMEC ogłosiło na Intersolar w Monachium swoje najnowsze badania w dziedzinie wykorzystania i zwiększania wydajności ogniw na bazie perowskitu. 

 
Przedstawiono najnowsze wyniki badań i wzrost wydajności do 8%, która mierzona była na powierzchni apertury 16cm2. Niezwykle geometryczny współczynnik wypełnienia (FF) na poziomie ponad 95 % dla tej wielkości ogniwa wykazuje potencjał skalowania tej nowej technologii cienkowarstwowej z komórki do modułu. 
 
Metaloorganiczne perowskity halogenowe są uważane za doskonały materiał dla ogniw cienkowarstwowych. Wykazały się wysoką wydajnością konwersji na poziomie komórkowym. Chociaż wydajność konwersji energii z tej nowej klasy cienkowarstwowych ogniw słonecznych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, dalsze ulepszenia są nadal potrzebne, aby cienkowarstwowe technologie na bazie perowskitu w fotowoltaice były atrakcyjne w produkcji przemysłowej. 
 
IMEC dąży nie tylko do tego, by poprawić materiał perowskitowy, ale by dostosować strukturę komórek i całego modułu, celem osiągnięcia wydajności nawet na poziomie ponad 20%. „ powiedział Tom Aernouts, dyrektor R & D, IMEC. 
 
Dzięki swojej efektywności konwersji, wysokiej mocy i integracji elementów budowlanych, głównie tych na bazie szkła i cienkowarstwowych ogniw na bazie perowskitu, są powszechnie uznawane za ważne technologie dla rynku BIPV. IMEC stara się zwiększyć efektywność konwersji krzemowych ogniw słonecznych, tworząc warstwę z komórki perowskitu na szczycie krzemowego ogniwa słonecznego. Komórka z perowskitu może wykorzystać promieniowanie słoneczne, które nie jest absorbowane przez krzem. Dzięki temu możliwy jest wzrost efektywności konwersji o ponad 30%.
 
Źródło: IMEC