Dofinansowanie z NFOŚIGW dla beneficjentów zostanie przekazane w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Cz. 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Centrum charytatywno-opiekuńcze w Wyrozębach-Podawce

Pierwszym beneficjentem jest Centrum charytatywno-opiekuńcze w Wyrozębach-Podawce. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej otrzyma dotacje w wysokości ponad 1,5 mln zł, na projekt pn. Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno-opiekuńczego w m. Wyrozęby-Podawce.

Plan modernizacji zakłada:

  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania, tzn. montaż dwóch gruntowych pomp ciepła oraz wodnego ogrzewania podłogowego na powierzchni 725 m2;
  • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej;
  • ocieplenie przegród budowlanych (stropu, stropodachu, ścian zewnętrznych) o łącznej powierzchni 730 m2;
  • wymiana okien i drzwi o powierzchni 23,8 m2;
  • montaż energooszczędnego oświetlenie LED (łącznie 163 punktów świetlnych);
  • montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,65 kW.

Parafia w Batorzu pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Termomodernizacja przeprowadzona na obiektach zabytkowych w Batorzu na Lubelszczyźnie będzie kosztowała 1 243 946 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 119 549 zł.

Prace termomodernizacyjne budynku zabytkowego kościoła obejmują:

  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania, tzn. montaż dwóch pomp ciepła o mocy 34 kW każda, oraz zainstalowanie ogrzewania podłogowego;
  • docieplenie sklepienia pod dachem;
  • wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED

Przekazywanie środków na remonty i termomodernizacje kościołów, zwłaszcza zabytkowych, to działanie bardzo ważne, gdyż w ten sposób chronimy nasze dziedzictwo kulturowe i zarazem dbamy o środowisko. To, co dzięki swojej ciężkiej pracy przekazały nam poprzednie pokolenia, musimy zachować dla kolejnych generacji przynajmniej w stanie nie pogorszonym. Ochrona polskich dóbr kultury i zarazem środowiska naturalnego jest tak samo ważna jak dbałość o sytuację materialną rodzin, ochronę zdrowia, czy budowę infrastruktury – powiedziała Poseł Gabreila Masłowska z Lublina

Efekt ekologiczny po przeprowadzonej termomodernizacji w obu inwestycjach ma zostać osiągnięty z końcem roku 2020. Prace modernizacyjne mają zakończyć się w roku 2019.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia