Woda i ścieki, energia i energia odnawialna, odpady i recykling, ochrona powietrza – te oraz inne tematy będą poruszane podczas debat i konferencji na tegorocznych targach POLEKO w Poznaniu.

A wydarzeń w tym roku jest ponad 50 – warto zaplanować wcześniej, w której dyskusji wziąć udział.

 TEMATYKA: ENERGIA ODNAWIALNA

(biomasa, biogaz, energia słońca, energia wiatrowa, gaz z łupków, odpady biodegradowalne)

 Kiedy     Wydarzenie    Gdzie
 7-9.10.2013 (g.9.30-17.00), 10.10.2013  (g.9.30-13.00)  Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość”     pawilon 5 stoisko nr 9
7.10.2013 (g.11.00-14.30),
8.10.2013 (g.11.00-15.30),
9.10.2013 (g.11-15.00)
 Forum Czystej Energii  Pawilon 6A sala konferencyjna
7.10.2013 (g.10.30-14.30),
8.10.2013 (g.10.30-14.30),
9.10.2013 (g.11.00-13.00)
 Glob Pełen Energii  pawilon 6A czasza konferencyjna
8.10.2013 (g.10.00-16.00)  Konferencja „Biogaz i co dalej? Możliwości zagospodarowania biogazu- sieci gazowe, transport?”  Pawilon 7 sala konferencyjna 1.E
8.10.2013 (g.11.00-13.00)  Konferencja „Kompostowanie a fermentacja odpadów biodegradowalnych”  Pawilon 5 sektor A sala konferencyjna
9.10.2013 (g.10.00-13.00) Prezentacja Hesji jako lokalizacji dla biznesu – Hesja: lider technologii środowiskowych Pawilon 10

 TEMATYKA: ODPADY I RECYKLING (edukacja, finansowanie, opłaty, zmiany w prawie, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, recykling metali, energia z odpadów, zużyte opony)

 Kiedy    Wydarzenie    Gdzie
7-9.10.2013(g.9.30-17.00); 10.10.2013 (g. 9.30-13.00)      Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość”     pawilon 5 stoisko nr 9
7.10.2013 (g. 11-13.30),
8.10.2013 (g.10.30-14.00),
9.10.2013 (g.11.00-15.00)
 Forum Recyklingu  Pawilon 5 sektor G sala konferencyjna
 7.10.2013 (g.12.30-17.00)  Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon  Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F oraz 1.G
 8.10.2013 (g.10.00-15.00)  „Nowe obowiązki dla producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego w świetle Dyrektywy RoHS 2”  Pawilon 7 sala konferencyjna 1.B
 8.10.2013 (g.12.00-12.30)  Prezentacje: „LAB – systemy oczyszczania spalin ze spalarni odpadów, energetyki i przemysłu” oraz „Technologia „Geodur” stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych ze spalarni odpadów  oraz technologia waloryzacji żużli ze spalarni odpadów”  Pawilon 7 sala konferencyjna 1.F
8.10.2013 (g.15.00-17.00) Konferencja „Nowy system gospodarki odpadami – opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców” Pawilon 5 sektor G sala konferencyjna
8.10.2013 (g.15.00-17.00) Konferencja „Gumowy Surowiec i Inne… – Efektywny ekonomicznie i  ekologicznie SGOK w gminie” Hol Wschodni MTP Sala Niebieska
9.10.2013 (g.10.00-12.20) Prezentacja Hesji jako lokalizacji dla biznesu – Hesja: lider technologii środowiskowych Pawilon 10
 

 TEMATYKA: FINASOWANIE

 Kiedy    Wydarzenie    Gdzie
 7.10.2013(g.13.30-15.30)  Konferencja „Ekologia w jedności z ekonomią”     Pawilon 15 sala konferencyjna 1.C
 7.10.2013(g.11.00-14.30)     Forum Czystej Energii  Pawilon 6A sala konferencyjna
 7.10.2013(g.10.00-11.55)
oraz 
8.10.2013 (g.10.00-16.00)
 Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon  Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F i 1.G oraz Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F oraz 1.G
 8.10.2013 (g.11-16)  Konferencja „Razem dla środowiska – fundusze EOG i norweskie w Polsce”  Pawilon 15 sala konferencyjna 1.D
 9.10.2013(g.10.00-15.00)  Konferencja „Źródła finansowania inwestycji prośrodowiskowych u progu nowego okresu programowania”  Hol Wschodni MTP Sala Niebieska Pawilon 5 sektor B sala konferencyjna

TEMATYKA: WODA i ŚCIEKI

(zmiany w prawie, technologie, zagospodarowanie osadów ściekowych)

 Kiedy    Wydarzenie    Gdzie
7-9.10.2013 (g.9.30-17.00), 10.10.2013  (g.9.30-13.00) Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość” pawilon 5 stoisko nr 9
7.10.2013 (g.12.30-17.00)    Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon    Pawilon 15 sala konferencyjna 1.B
8.10.2013 (g.10.00-15.00) Seminarium „Efektywność energetyczna i technologie oczyszczania wody. Polskie mechanizmy wsparcia oraz szwedzkie przykłady” Pawilon 7 sala konferencyjna 1.A
8.10.2013 (g.10.00-14.15) Konferencja „75 Lat działalności na rzecz inżynierii sanitarnej i  ochrony środowiska” Hol Wschodni MTP Sala Niebieska

 TEMATYKA: OCHRONA POWIETRZA

 Kiedy    Wydarzenie    Gdzie
 8.10.2013(g.11.00-16.00)     Workshop “Oczyszczanie powietrza bazujące na zastosowaniu plazmy”     Pawilon 5 sektor B sala konferencyjna
 
Pełny program wydarzeń targów POLEKO na stronie www.poleko.mtp.pl