Plany Polenergii

Systematyczne przekształcanie Polenergii w nowoczesną, efektywną spółkę energetyczną przynosi oczekiwane rezultaty. Widać to szczególnie po wynikach segmentu energetyki konwencjonalnej i wiatrowej. Obecnie spółkę czekają najważniejsze wydarzenia tego roku, które zdecydują o nadchodzących inwestycjach.

Wiele wyjaśni się po wynikach listopadowej aukcji projektów elektrowni wiatrowych na lądzie, w której Polenergia zgłosiła gotowość realizacji czterech inwestycji. Ich łączna moc ma wynieść 199 MW!

Jacek Głowacki – prezes Polenergii, poinformował, że firma planuje jeszcze w listopadzie podczas kolejnej aukcji, zgłosić 8 MW w projektach elektrowni fotowoltaicznych. Natomiast w segmencie energetyki konwencjonalnej przygotowują się do udziału w trzech tegorocznych aukcjach na rynku mocy z okresami dostaw przypadającymi na lata 2021, 2022 i 2023.

Ważnym faktem są ceny zielonych certyfikatów, które mają najwyższe poziomy od blisko czterech lat.

Optymistyczne wizje na przyszłość

Ponadto trend wzrostowy cen energii elektrycznej pozwala optymistycznie patrzeć na perspektywę istotnej poprawy rentowności aktywów wytwórczych.

Z uwagi na przyjętą w Polenergii politykę zabezpieczania cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych terminów produkcji, w wynikach Spółki nie widać jeszcze w całości efektu poprawy cen na rynku. Prezes grupy energetycznej twierdzi, że będzie to widoczne w przyszłości szczególnie wtedy, jeżeli wysoki poziom cen rynkowych będzie miał charakter trwały.

Najważniejszym projektem realizowanym obecnie przez Polenergię jest budowa na Morzu Bałtyckim dwóch morskich farm wiatrowych (MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o.). Ich łączna moc wyniesie nawet 1200 MWe. Zgodnie z najnowszym planem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej nastąpi najpóźniej w 2025 roku. Jest to okres nieprzekraczający 120 miesięcy wejścia w życie Ustawy OZE z dnia 4 maja 2015 roku.

O firmie Polenergia

Polenergia S.A. – największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna zanotowała poprawę wyników sprzedaży zarówno w trzecim kwartale, jak i narastająco po trzech kwartałach 2018 roku w porównaniu z analogicznymi okresami ubiegłego roku.
Po trzech kwartałach bieżącego roku Polenergia osiągnęła blisko 2,6 mld PLN przychodów ze sprzedaży. To stanowi wzrost aż o 27 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Skorygowany zysk EBITDA (przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) wyniósł blisko 122 mln PLN, a skorygowany zysk netto 8,5 mln PLN. …A przecież najważniejsze wydarzenia tego roku, które zdecydują o inwestycjach Grupy dopiero przed nimi!

Redakcja GLOBEnergia