Mając świadomość negatywnych konsekwencji użytkowania mułów i flotokoncentratów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach, Polska Grupa Górnicza podjęła działania zmierzające do wycofania tych sortymentów z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego. Decyzja jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami PGG oraz przyjętą i realizowaną strategią spółki. Tego typu produkty były do tej pory kupowane przez licznych konsumentów, którzy potrzebowali możliwie najtańszego opału. Ich spalanie w piecach domowych w znacznym stopniu przyczyniało się do wzrostu poziomu zanieczyszczenia powietrza.

„Marginalna część wolumenu sprzedaży”, czyli truciciel z domowych palenisk

PGG podkreśla, że dla spółki sprzedaż sortymentów mułowych jest marginalną częścią ogólnego wolumenu sprzedaży, zaś dotychczasowa obecność sortymentów mułowych w ofercie skierowanej do sektora komunalno-bytowego wynikała z popytu na tego rodzaju produkt. Duży popyt na węgiel najniższej jakości jest zjawiskiem bardzo niepokojącym: wiąże się on ze sporą emisją zanieczyszczeń, zwłaszcza tlenków siarki i pyłu zawieszonego.

Śląska uchwała antysmogowa uporządkuje kwestię szkodliwego opału

Od 1 września bieżącego roku zaczną obowiązywać przepisy śląskiej uchwały antysmogowej.  Eliminują one z ogrzewnictwa indywidualnego sortymenty mułowe, które stracą status legalnego paliwa i będą wymagać utylizacji jako odpady. Decyzja PGG ma więc charakter prewencyjny i służy  klientom spółki, chroniąc ich przed nielegalnym spalaniem niedozwolonego odpadu węglowego.

PGG informuje także, że przygotowując się do podjęcia decyzji o wycofaniu sortymentów mułowych z sektora komunalno-bytowego, spółka już wcześniej zawierała kontrakty handlowe na dostawy mułów i flotokoncentratów do podmiotów energetyki i przemysłu, które dysponują specjalnymi instalacjami przystosowanymi do ich bezpiecznego zużycia. W ramach tego procesu wdrażane są rozwiązania techniczne i technologiczne, które do niezbędnego minimum ograniczają wytwarzanie sortymentów mułowych z zachowaniem dotychczasowych możliwości kierowania na rynek szerokiej gamy sortymentów grubych, średnich i miałowych.

PGE odżegnuje się od flotokoncentratów

„Należy także zauważyć, że znaczna część mułów oferowanych obecnie na rynku to muły pochodzące z osadników pozostałych po zamkniętych kopalniach, a więc niezwiązanych z obecną aktywnością PGG” – czytamy w informacjach opublikowanych przez Polską Grupę Górniczą. Jednak mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu oraz fakt bycia największym, europejskim producentem węgla energetycznego, PGG konsekwentnie dąży do zastąpienia gorszego paliwa węglami o wyższej jakości. Ma to dotyczyć zarówno sortymentów miałowych jak również  sortymentów grubych i średnich. „Odnosząc się zaś bezpośrednio do kwestii ekologicznych przypominamy, że w ofercie handlowej PGG jest cała gama paliw dedykowanych do sektora komunalno-bytowego. Oferta ta jest systematycznie udoskonalana i rozszerzana, dzięki czemu węgiel kamienny nadal pozostaje najatrakcyjniejszym paliwem wykorzystywanym w ogrzewnictwie indywidualnym” – deklaruje spółka.

Istnieje szansa, że w związku z wycofaniem najgorszego węgla ze sprzedaży przez PGG wzrośnie zainteresowanie klientów paliwami biomasowymi, takimi jak np. drewno czy pellet.

Źródło: informacje prasowe Polskiej Grupy Górniczej

Redakcja GLOBEnergia