Dane sprzedażowe, jaki dysponuje EurObserv’ER pokazują, że w 2017 r. sprzedano ponad 3,5 mln systemów opartych o pompy ciepła w Unii Europejskiej. Jak szacują autorzy raportu, stanowi to wzrost o 4,4% rok do roku. Wzrost ten byłby znacznie wyższy, gdyby nie załamanie na rynku włoskim, który jest liderem w zastosowaniu powietrznych pomp ciepła.

Powietrzne pompy ciepła w Europie

W 2017 roku, powietrznych pomp ciepła ogółem, na terenie Państw członkowskich Unii Europejskiej sprzedano ponad 3,45 mln. W 2016 roku, tych urządzeń sprzedano nieco ponad 3,3 mln. Na pierwszym miejscu w sprzedaży tego typu urządzeń są Włochy, następnie Hiszpania, Francja, Portugalia i Szwecja. Polska znajduje się na 12 miejscu.

Państwo Liczba powietrznych pomp ciepła
sprzedanych w 2017 r.
Włochy 1 440 000
Hiszpania 912 378
Francja 487 090
Portugalia 144 666
Szwecja 81 355
Holandia 80 026
Niemcy 71 138
Belgia 55 528
Finlandia 54 141
Dania 41 793
Wielka Brytania 19 260
Polska 16 370

Opracowanie własne. Źródło: Heat pump barometer (EurObserv’ER 2018)

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowych pomp ciepła sprzedaje się w Europie zdecydowanie mniej. Czołowe miejsce w ciągu ostatnich lat zajmowała Szwecja a zaraz po niej Niemcy i Finlandia. W tych krajach widać też, że z roku na rok tych urządzeń sprzedaje się nieco mniej. Na czwartym miejscu w rankingu sprzedaży gruntowych pomp ciepła jest w dalszym ciągu Polska. Oto statystyki sprzedaży za ostatni rok:

Państwo Liczba gruntowych pomp ciepła sprzedanych w 2017 r.
Szwecja 22 641
Niemcy 20 170
Finlandia 7 986
Polska 5 660
Austria 5 230
Holandia 4 806
Francja 3 100
Wielka Brytania 2 358
Dania 2 143

Opracowanie własne. Źródło: Heat pump barometer (EurObserv’ER 2018)

Statystyki generalne

Łącznie, na koniec 2017 roku w Europie pracowało ponad 34,4 mln pomp ciepła z czego aż 32,9 mln pomp ciepła powietrznych a nieco ponad 1,5 mln gruntowych. W Polsce pond koniec 2017 roku łącznie pracowało  ponad 109 tysięcy pomp ciepła, w tym ponad 61,7 tysięcy pomp powietrznych i ponad 47,6 tysięcy gruntowych.

Źródło: EurObserv’ER 2018

Redakcja GLOBEnergia