15 maja w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia, wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz przedstawiał zalety wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii. Zaznaczył, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie tylko zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale również tworzy nowe miejsca pracy i przyczynia się do obniżenia emisji CO2 do atmosfery. 

 

W trakcie wystąpienia, wiceminister Pietrewicz zwrócił uwagę, że odnawialne źródła energii są coraz ważniejszym elementem europejskiego rynku oraz energy-mix w poszczególnych krajach członkowskich. Jednak, aby móc jak najwięcej czerpać z OZE koniecznym jest przeprowadzenie modernizacji infrastruktury przesyłowej oraz wprowadzenie inteligentnych systemów opomiarowania. Wiceminister gospodarki odniósł się również do zobowiązań Polski wobec UE i pozytywnie ocenił dynamikę rozwoju OZE w Polsce, która jest zgodna z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Według Pietrewicza, Polska ze znacznym wyprzedzeniem realizuje cel osiągnięcia 15 % produkcji energii ze źródeł odnawialnych do końca 2020 roku. 
Aby wesprzeć wytwarzanie nowych mocy w sektorze OZE, należy wprowadzić sprzyjający temu system prawny. Jak zapewnił wiceminister Pietrewicz, odpowiednie przepisy regulujące wytwarzanie energii w tym sektorze zostały już przygotowane. Mają one zagwarantować długoterminowe wsparcie dla inwestorów, które uzależnione będzie od rodzaju technologii oraz od jednostki wytwarzającej energię. Dodatkowo nowe prawo wesprze indywidualne systemy energetyczne oraz mikroinstalacje.

Źródło: Rynek Energii Odnawialnej