Ciepłownictwo i ciepłownie są jednym z najważniejszych sektorów polskiej energetyki. Wytwarzanie ciepła w głównej mierze oparte jest na produktach węglowych. Alternatywę może stanowić wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W gminach i małych miastach, zastosowanie pomp ciepła zapewnia podobne korzyści jak centralna ciepłownia, ale bez tak dużych barier infrastrukturalnych. Nowym produktem w tym segmencie jest przemysłowa pompa ciepła Neatpump, przeznaczona do dużych wydajności cieplnych i wytwarzania wysokich temperatur.
 
Stan polskiego ciepłownictwa W Polsce około 50% energii pierwotnej jest zużywane do produkcji ciepła w ciepłowniach. Jednocześnie, ogrzewanie i produkcja ciepłej wody użytkowej stanowią 80% konsumpcji energii w gospodarstwach domowych. Wytwarzanie i dystrybucja ciepła odgrywa ważną rolę w bilansie energetycznym dużych miast. Blisko 70% popytu na ciepło w miastach jest pokrywane przez sieć ciepłowniczą z ciepłowni i elektrociepłowni (…)
 
Pompy ciepła w ciepłownictwie W Europie, notuje się stały wzrost popularności pomp ciepła, gdyż dostarczają znacznie więcej ciepła niż zużywają energii. Tradycyjne ciepłownie wytwarzają ciepło w centralnej lokalizacji, skąd jest ono dystrybuowane do budynków mieszkalnych i komercyjnych. W Skandynawii oraz Europie Środkowej i Wschodniej pracują już instalacje z pompami ciepła włączonymi do ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej i wykazują znacznie wyższą efektywność w porównaniu z kotłami grzewczymi (…)
 
Neatpump – pompa ciepła do amoniaku Wybrzeże norweskie słynie ze swoich fiordów. Termodynamiczną zaletą tego krajobrazu jest to, że nabrzeże jest bardzo głębokie. Woda na głębokości 40 m ma stałą temperaturę wahającą się od 8 do 9ºC przez większość roku. Na tej głębokości woda nie jest narażona na wpływ zmiany temperatur powietrza od -20ºC zimą do +30ºC latem. Długość rurociągu doprowadzającego wodę do fiordu wy nosi 800 m, a rurociągu odprowadzającego wynosi 600 m, aby zapobiec mieszaniu się wody o temperaturze 4ºC z wodą powracającą z instalacji. Pompy wody morskiej są usytuowane na lądzie poniżej poziomu morza (…)
 
Clipboard02Szerszy zakres aplikacji pomp Neatpump Źródła ciepła odpadowego są bardziej dostępne niż nam się wydaje. Zaletą pomp ciepła Neatpump jest to, że szybko rośnie ich efektywność wraz z przybliżaniem się temperatur systemu i źródła ciepła. Typowy jest wzrost efektywności o 2% z każdym stopniem °C redukcji różnicy pomiędzy źródłem ciepła a żądaną temperaturą po stronie grzewczej. Wzrost jest tym większy, gdy źródłem ciepła jest proces przemysłowy, a nie woda z jeziora czy z fiordu o temperaturze tylko 8°C. Większość elektrowni posiada ciepło odpadowe o temperaturze 20°C, a zakłady przetwórcze czy przemysł spożywczy – o temperaturze 30°C (…)
 
Doskonałe osiągi pompy ciepła mogącej dostarczyć gorącą wodę o temperaturze 90°C są możliwe dzięki sprężarce ze zdolnością kompresji do wysokich temperatur, przeznaczonej do pracy z naturalnym czynnikiem chłodniczym, jakim jest amoniak. Ponadto, szeroki zakres mocy grzewczej i ogromna korzyść z nowoczesnego źródła ciepła pozwala na wykorzystanie pompy ciepła nie tylko w dużych ciepłowniach metropolii czy dużych miast, ale również na obszarach wiejskich.

 

Literatura:
• Emerson Climate Technologies GmbH Industrial Refrigeration-Heat pump 2012ECT-35(05/10) Emerson Heat Pump Technology Heats a City Using Frigid North Sea Water With Zero Global Warming Impact
• Star Refrigeration Ltd. CASE STUDY NUMBER 64: NEATPUMP
• Star Refrigeration Ltd, THE INSTITUTE OF REFRIGERATION, Ammonia Heat Pumps for District Heating in Norway – a case study, Thursday 7th April 2011
• Current state of heating and cooling markets in Poland D3 of WP2 from the RES-H Policy project March 2009

Robert Grejcz Emerson Climate Technologies GmbH