Obecnie Indie posiadają ponad 8,6 GW zainstalowanej mocy z systemów PV. Cztery indyjskie stany przekroczyły granicę 1 GW. Niemniej jednak wdrożenie projektu zwiększenia całkowitej zainstalowanej mocy napotyka pewne problemy.

„Spore wyzwanie czeka nas w nadchodzącym roku, w którym przewiduje się zainstalowanie w przybliżeniu 9 GW mocy. Dopóki wymagany status dla projektów PV nie zostanie odpowiednio umocniony, będziemy musieli się zmierzyć z pewnymi trudnościami”, mówi Raj Prabhu, dyrektor naczelny Mercom Group.

Mercom proponuje zmniejszenie tempa wzrostu zapotrzebowania na energię oraz na niskie ceny dostępne na krajowym rynku energii.

Niskie ceny modułów na rynku międzynarodowym stanowią pewne pocieszenie dla deweloperów liczących na zapewnienie niskich cen aukcji na giełdzie w Indiach. Jakkolwiek ceny modułów w Indiach już teraz zmalały i przewiduje się ich dalszy spadek.

Co więcej Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) przeznaczy fundusze dla Banku Narodowego w Pendżabie – jednego z największych komercyjnych banków w Indiach – który wykorzysta kapitał do stworzenia pożyczek dla różnych deweloperów oraz użytkowników końcowych w całym kraju na projekty dachowych systemów PV.

Aniqian Huang, specjalista finansowy w Południowoazjatyckim Oddziale ADB, informuje:

W Indiach istnieje ogromny potencjał rozwoju dachowych technologii PV z uwagi na znaczny spadek cen paneli fotowoltaicznych, co oznacza, że koszty generowania energii z systemów PV są bliskie kosztom związanym z produkcją energii z paliw kopalnych. Pozyskanie większych ilości energii słonecznej pomoże Indiom wypełnić zobowiązanie redukcji emisji dwutlenku węgla, będące częścią globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych.

Dofinansowanie w wysokości 330 mln $ udzieli bezpośrednio ADB, natomiast 170 mln $ będzie pochodzić ze strony Fundacji Czystych Technologii, zarządzanej przez ADB.

W połączeniu z dodatkowymi 300 mln $ inwestycji kapitałowych projektów cząstkowych oraz pożyczkami w wysokości 200 mln $ udzielonymi przez banki komercyjne oraz inne podmioty finansujące, całkowity koszt Programu Inwestycyjnego Dachowych Instalacji PV sięga 1 mld $.

Rząd indyjski planuje zwiększyć ilość energii generowanej z dachowych systemów PV do 40 GW w 2022 roku. Stanowi to część większego planu związanego z inicjatywą Jawaharlal Nehru National Solar Mission na rzecz odnawialnych źródeł energii, który to plan zakłada zwiększenie całkowitej wielkości generacji z PV do 100 GW do 2022 roku.

Źródło: PV Tech