27 czerwca w siedzibie NFOŚiGW podpisano umowę o dofinansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 10 MW w gminie Pawłów (woj. świętokrzyskie) przez spółkę Gestamp Wind 10 Sp. z o.o.

15-letnia pożyczka w wysokości 50 mln zł (co stanowić będzie 75% kosztów kwalifikowanych projektu) zostanie udzielona w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Oprocentowanie pożyczki wyniesie WIBOR 3M-100 pkt bazowych, ale nie mniej niż 4% w skali roku. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródłach energii.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną. Pięć wiatraków, o maksymalnej mocy po dwa megawaty każdy, stanie w miejscowościach Szerzawy w powiecie starachowickim.

Będzie to pierwsza tego typu inwestycja pochodzącej z Hiszpanii grupy Gestamp Wind w Europie Środkowo-Wschodniej. W chwili obecnej prowadzona jest już procedura przetargowa, w ramach której wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych i dostawca turbin. Rozpoczęcie budowy planowane jest na IV kwartał 2014r. Planowo, prąd z wiatraków popłynie do sieci pod koniec 2016 roku.

Umowa pożyczki została podpisana przez Barbarę Koszułap, zastępcę prezesa NFOŚiGW oraz pełnomocnika beneficjenta, w obecności Dionisio Fernandez Auray, CEO grupy kapitałowej Gestamp Wind.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej