Pierwszy beneficjent programu STOP SMOG znajduje się w gminie Skawina, a dokładnie w Rzozowie. To tam, 14 października premier zainaugurował realizację tego programu.

Dlaczego Skawina?

Stop Smog, to drugi rządowy program po startującym właśnie programie Czyste Powietrze, do którego nabór trwa w trybie ciągłym. Według założeń programu STOP SMOG, pieniądze w formie dofinansowań trafią do najmniej zamożnych rodzin mieszkających w najbardziej zanieczyszczonych miastach, które znalazły się w na liście sporządzonej przez World Health Organization. Znalazło się na niej 50 aglomeracji z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. W 2016 roku na liście były 33 miasta, a dwa lata później już 36. R

ządowy program Stop Smog przeznaczony jest dla ludzi najuboższych, którzy nie mogą sfinansować termomodernizacji domów z własnej kieszeni. Program realizowany będzie przy ścisłej współpracy z gminami, a pieniądze trafią w pierwszej kolejności do miast liczących mniej niż 100 tys. mieszkańców.

W ramach programu Stop Smog przeprowadzane będą prace termomodernizacyjne oraz wymiany źródeł ciepła.

“Złożyłam wniosek i udało się!”

Premier otworzył program Stop Smog na spotkaniu z pierwszymi uczestnikami w gminie Skawina. Według oficjalnych informacji, na jednym z budynków już rozpoczęły się prace termomodernizacyjne. Z wypowiedzi innych zainteresowanych można dowiedzieć się, m. in. że nabór przeprowadzony był w bardzo przystępny i prosty sposób.

Nawet 100% dofinansowania na docieplenie budynku.

Według Morawieckiego, jednym z kluczowych punktów programu jest termomodernizacja. Wsparcie finansowe i to w wysokości do 90 procent, w a niektórzy przypadkach nawet do 100 procent trafi do tych ludzi, których w ogóle nie będzie stać na wzięcie udziału w kosztach ocieplania swoich budynków. Premier podkreślił, że ocieplony budynek to 30, 40 procent, a fachowcy mówią, że nawet do 50 procent oszczędności energetycznej, czyli mniejsza potrzeba spalania, w ogóle mniejsze zużycie nośników energetycznych, czystsze powietrze, mniej substancji szkodliwych, dwutlenku węgla.

Pieniądze na działania związane z termomodernizacją w Polsce zostaną przeznaczone z budżetu państwa. Fundusz Termomodernizacji i Remontów prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Planuje się, że pieniądze w kwocie ponad 700 mln zł pochodzić będą z opłaty recyklingowej, czyli kosztu ponoszonego przez sieci handlowe za wydawanie torebek foliowych.

Ubóstwo energetyczne

Pamiętajmy, że to dopiero pilotaż programu. Do pilotażu zakwalifikowały się miasta o liczbie ludności poniżej 100 tys. Poligonem doświadczalnym jest na dzień dzisiejszy Skawina. Pamiętajmy też, że 100% dotacji trafi do osób dotkniętym ubóstwem energetycznym, a to nie do końca to samo, co ubóstwo ekonomiczne. Nie należy mylić ubóstwa energetycznego z brakiem dostępu do energii – zjawiskiem szczególnie powszechnym w krajach rozwijających się.

Według definicji ubóstwo energetyczne jest spowodowane przez trzy kluczowe czynniki: wysoki koszt energii, niską efektywność energetyczną domu i relatywnie niski dochód gospodarstwa domowego.
Rozwiązaniem tego stanu rzeczy jest np. wymiana oświetlenia na LED, termomodernizacja budynku czy inwestycja w coraz bardziej przystępne cenowo odnawialne źródła energii.

Redakcja GLOBEnergia