Projekty parasolowe na OZE w świętokrzyskim

  Poziom maksymalnej intensywności wsparcia do 60%, liczonych w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 3 000 000,00 zł. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi prawie 38 mln złotych. Beneficjentami projektu, czyli podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w … Czytaj dalej Projekty parasolowe na OZE w świętokrzyskim