W dniach 19–21 marca odbyły się w Montrealu Targi Technologii Ochrony Środowiska Americana 2013, a podczas nich konferencja „Potencjał polskiej gospodarki w zakresie ochrony środowiska”. Targi Americana to jedno z największych w Ameryce Północnej wydarzeń poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Targi organizowane są co dwa lata przez stowarzyszenie firm z branży ochrony środowiska kanadyjskiej prowincji Quebec – Réseau Environnement, w montrealskim Palais des Congrès. W tegorocznej, jubileuszowej 10-tej edycji targów, udział wzięło kilka tysięcy osób z całego świata aby wymienić doświadczenia i poglądy w kwestii ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Na całość imprezy złożyły się: wystawy targowe, międzynarodowe forum kojarzenia firm oraz konferencje tematyczne.
 
Targi Americana 2013 zostały objęte przez Ministerstwo Gospodarki Programem promocji ogólnej Polski w Kanadzie w 2013 r. (wykonawcom programu są Międzynarodowe Targi Poznańskie). Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu posiadał na targach swoje stoisko informacyjne, na którym poza informacjami o Polsce i polskiej gospodarce, rozpowszechniane były katalogi polskich firm, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami kanadyjskimi. Zorganizowana została ponadto wspomniana we wstępie konferencja „Potencjał polskiej gospodarki w zakresie ochrony środowiska”, z udziałem polskich naukowców i przedstawicieli przedsiębiorstw, która odbyła się 20 marca 2013 roku (program konferencji w tabeli poniżej). Celem konferencji było przybliżenie osiągnięć Polski w zakresie ochrony środowiska, przedstawienie stanu obecnego oraz możliwości inwestycyjnych w tym zakresie.
 
Program spotkania:
 
10.00-10.15 Powitanie i słowo wstępne p. Michał Hempowicz MTP
10.15-10.40 Ochrona środowiska w Polsce – osiągnięcia, problemy, wyzwania na przyszłość, wielkość rynku inwestycyjnego Prof. Maciej Nowicki, b. minister środowiska RP
10.40-10.50

pytania i dyskusja

10.50-11.10   bb Narodowy program ochrony czystości wód w Polsce – zobowiązania wobec Unii Europejskiej, stosowane technologie, problem z osadami ściekowymi, adaptacja do zmian klimatu – ochrona przed powodziami i suszami bb p. Hanna Piasecka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Wód
11.10-11.15

Pytania i dyskusja
 
11.15-11.25 Polskie doświadczenia w zakresie rekultywacji jezior Tomasz Kaliszewski firma PROTE, prezes
11.25-11.40 przerwa kawowa
11.40-12.00 Gaz z łupków w Polsce – bogactwo czy kłopoty? (zasoby, stan ich rozpoznania, ramy prawne dla przedsiębiorstw poszukujących i eksploatacji, perspektywy) Dr Michał Wilczyński
12.00-12.05

Pytania i dyskusja 

12.05-12.20 Aktualne problemy ochrony powietrza – ostre wymagania Unijne, konieczność rekonstrukcji sektora energii, dylemat – energetyka scentralizowana czy rozproszona, innowacyjne technologie, perspektywy Mgr Jerzy Bzowski Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
12.20-12.30 Inwestycje w energetykę geotermalną oraz instalacje oparte na pompach ciepła w Polsce. Stan obecny i perspektywy p. Michał Kaczmarczyk
GLOBEnergia; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
12.30-12.45

Pytania i dyskusja
 
 12.45-13.05 Gospodarka odpadami – konieczność intensyfikacji działań – zobowiązania wobec Unii Europejskiej, nowa ustawa, polska koncepcja zagospodarowania odpadów komunalnych, innowacje w recyklingu odpadów p. Janusz Ostapiuk
European Recycling Platform, Dyrektor
13.05-13.15

Pytania i dyskusja
 
13.15-13.30 Podsumowanie seminarium, podziękowania p. Michał Hempowicz MTP
13.30-14.30 lunch 
 
 
Źródło: Konsulat Generalny RP w Montrealu, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji