Zakończył się nabór wniosków dla banków w ramach programu priorytetowego „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

 
Przypomnijmy, że był to drugi nabór wniosków dla banków, który miał się zakończyć 11 września, ale został wydłużony do 30 września 2015.
Pierwszą listę banków opublikowano w I kwartale 2015r. Była ona bardzo krótka, bo znalazł się na niej jedynie jeden bank – BOŚ B.A.
Wygląda na to, że obecnie, mimo wydłużonego naboru wniosków spowodowanego wystąpieniem Związku Banków Polskich sytuacja ta nie ulegnie zmianie.
Jak poinformował dzisiaj rano na swojej stronie internetowej NFOŚiGW 30 września zakończono nabór wniosków dla banków. Na stronie czytamy również: „Wnioski o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami złożył BOŚ S.A. Wnioski Banku są aktualnie w trakcie procedowania.”
 
Tę sytuację dla redakcji GLOBEnergia komentuje również rzecznik NFOŚiGW, Magdalena Skłodowska – „NFOŚiGW prowadził rozmowy z wieloma bankami, ostatecznie zgłosił się BOŚ. Nie mamy wpływu na strategie poszczególnych banków. Ze swojej strony zaproponowaliśmy im lepsze warunki niż w pilotażowym programie. Bank BOŚ ma tu największe doświadczenie.”
Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2015-2016 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 40 mln zł.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w styczniu br. nastąpiły następujące istotne zmiany w programie priorytetowym nie tylko dla beneficjentów programu, ale również dla banków, które dysponować będą środkami pieniężnymi.

 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia