Z informacji ogłoszonej 1. listopada wynika, iż Coca-Cola Femsa Philippines Inc. z siedzibą w Manila, podpisała umowę z liderem dostaw energii elektrycznej First Gen Energy Solutions Inc. (FGES) na zasilanie swoich rozlewni w Ilocos, Pangasinan, Pampanga i Cebu energią pochodzącą z geotermii.

FGES jest wiodącą na Filipinach firmą zajmującą się czystymi i odnawialnymi źródłami energii, mająca ogromne doświadczenie, o czym świadczy liczba zainstalowanych 3 490 megawatów mocy, pochodzących z geotermii, energetyki wodnej, wiatrowej i słonecznej.

Działania Coca-Coli na rzecz środowiska

Umowa na dostawę energii z odnawialnych źródeł jest jednym z kroków do osiągnięcia przez Coca-Cola Femsa celów związanych ze zrównoważonym rozwojem do 2020 roku. w zakresie zredukowania śladu węglowego.

Zgodnie z zamierzeniami wartość redukcji gazów cieplarnianych ma się zmniejszyć o 20 procent w stosunku do globalnego poziomu bazowego w 2010 roku. Coca-Cola pracuje nad odpowiedzialnym oddziaływaniem na środowisko we wszystkich swoich działaniach na całym świecie.

Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju i systemów operacyjnych, które promują ochronę środowiska. W związku z tym firma nieustannie poszukuje sposobów na wykorzystanie strategicznych, odpowiedzialnych i skutecznych środków, by polityka działania była jak najbardziej proekologiczna.

– Firma dąży do tego, aby czysta energia stała się bardziej znaczącą częścią jej globalnych procesów produkcyjnych, zgodnie z długotrwałym zaangażowaniem w redukcję śladu węglowego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w jak największym stopniu.
Nowe technologie pozwolą jeszcze bardziej zwiększyć efektywność operacyjną-  twierdzi przedstawiciel Coca-Cola FEMSA.

Na tę chwilę około 40 procent zapotrzebowania na energię elektryczną rozlewni Coca-Coli jest już pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii, które są zużywane przez sześć z dziewiętnastu zakładów na Filipinach.

Źródło: thinkgeoenergy.com

Redakcja GLOBEnergia