Globalne zmiany klimatycznych, ograniczenia w emisja CO2 ,rosnące ceny energii, wzrost gospodarczy, możliwe problemy z zabezpieczeniem dostaw energii wymuszają poszukiwanie rozwiązań energooszczędnych. Jednym z takich obszarów jest oświetlenie.

W krajach Unii Europejskiej oświetlenie pochłania 14% energii elektrycznej, na całym świecie 19% (źródło: Międzynarodowa Agencja Energii, IEA). Na przestrzeni ostatnich 10–15 lat technologia oświetleniowa przeszła prawdziwą rewolucję. Zamiana przestarzałej technologii oświetleniowej na najnowszą przyniesie ogromne oszczędności w kosztach energii i emisji dwutlenku węgla.

Około 2/3 wszystkich instalacji oświetleniowych w Unii Europejskiej opiera się na starej, mniej wydajnej technologii (opracowanej przed rokiem 1970).  Tempo przejścia na nową technologię oświetleniową (tzw. Green Switch) jest po prostu zbyt małe: n.p. dla oświetlenia ulicznego wynosi ono 3%, a dla oświetlenia biurowego 7% w skali rocznej. Jak widać, potrzebne są kroki mające na celu przyspieszenie tych zmian.

Już dziś dostępne są energooszczędne rozwiązania oświetleniowe dla różnych segmentów rynkowych. Obszar zastosowania oświetlenia możemy podzielić na kilka takich segmentów:

• oświetlenie uliczne

• oświetlenie w sklepach

• oświetlenie biurowe i przemysłowe

• oświetlenie domów

 

Realne oszczędności w wysokości tylko 20% w obecnie zainstalowanych instalacjach oświetleniowych na całym świecie mogłyby przynieść oszczędności rzędu  53 miliardów euro w kosztach energii!

Fakty i liczby — oświetlenie uliczne (UE)
Około 1/3 europejskich dróg i autostrad nadal jest oświetlana tanimi i mało wydajnymi lampami rtęciowymi, stosowanymi aż od lat 60-tych. Niektóre kraje (np. Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wykorzystują dużo mniejszą ilość lamp rtęciowych niż inne kraje (Niemcy, Włochy, Hiszpania). 35 milionów nadal działających, przestarzałych lamp rtęciowych zużywa dwa razy więcej prądu niż jest to potrzebne, co generuje zbędne koszty dla samorządów i podatników oraz wysoki poziom emisji CO2. Obecne tempo zmian wynosi 3% rocznie. Oznacza to, że osiągnięcie pełnych korzyści finansowych i środowiskowych zajmie 30 lat. To tempo jest po prostu zbyt wolne.

 

Fakty i liczby — oświetlenie pomieszczeń biurowych (UE)
Nowe badania firmy Philips wykazały, że ponad 75% produktów oświetleniowych stosowanych w europejskich biurach jest przestarzałych i przyczynia się do marnowania energii, a stosowane instalacje oświetleniowe nie spełniają standardów jakości obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie oświetlenia biurowego. Właściciele firm oraz władze miejskie w całej Europie mogą teraz liczyć na ogromne oszczędności rzędu 2 miliardów euro rocznie, jeśli tylko zdecydują się na unowocześnienie istniejących instalacji oświetleniowych. Obecnie jedynie 1% oświetlenia biurowego wykorzystuje systemy sterowania oświetleniem (wykrywanie obecności osób oraz światła dziennego). Ich zastosowanie pozwoliłoby na zaoszczędzenie dodatkowych 3 miliardów euro na kosztach energii.

Fakty i liczby — oświetlenie domów (UE)
Wyliczenia pokazują, że w roku 2005 w UE sprzedano 2 miliardy konwencjonalnych żarówek. 3/4 z nich jest używanych na potrzeby domowe, ale nadal ogromna ich część wynosząca około 550 milionów jest sprzedawana na potrzeby zastosowań handlowych i profesjonalnych: 184 miliony do biur, 168 milionów do sektora hotelarskiego i gastronomicznego, 66 milionów do oświetlenia zewnętrznego. Dzięki wymianie konwencjonalnych żarówek na inne technologie energooszczędne (dające oszczędności na średnim poziomie 50%) UE mogłaby zaoszczędzić 5–8 miliardów euro w kosztach energii w ciągu roku.

 

Fakty i liczby — oświetlenie przemysłowe (UE)
Z raportów wynika, że około 75% oświetlenia w sektorze przemysłowym w UE stanowi starą, mniej ekonomiczną technologię.  Dzięki wprowadzeniu nowych energooszczędnych technologii oświetleniowych, możliwe jest uzyskanie realnych oszczędności rzędu 650 milionów euro w ciągu roku.

Fakty i liczby – Europa Globalnie
Realne oszczędności w wysokości 20% w obecnie zainstalowanych instalacjach oświetleniowych na terenie Europy mogłyby przynieść oszczędności rzędu  14 miliardów euro rocznie w kosztach energii (20% oszczędności przy stawce 0,10 euro za kW/h).

Uwagi dotyczące źródeł danych i wyliczeń:

• Dane rynkowe zostały opracowane przez dział badań rynku firmy Philips (Lighting Central Market Intelligence).

• Podane liczby są celowo zaniżone zgodnie z zasadą ostrożności podczas podawania danych statystycznych.

• Podane liczby podano w oparciu o średnią stawkę za prąd elektryczny równą 0,10 euro/kWh.

• Dane globalne również wyliczono w oparciu o stawkę 0,10 euro/kWh.

• Obliczeń dokonano przy użyciu wzoru federacji ELC odnoszącego się do emisji CO2, na podstawie średniego przelicznika 0,42 kg CO2 / • kWh (dane ogólne dla krajów poza Europą obliczono na podstawie średniego przelicznika 0,6 kg CO2 / kWh).

 

zobacz także

Domy wykorzystujące OZE

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2007