Wzrost zainteresowania Odnawialnymi Źródłami Energii widoczny jest nie tylko w Polsce. W ramach „Solární liga” – Ligi Solarnej w Czechach powstało kilka ciekawych instalacji energetycznych wykorzystujących odnawialną energię słońca.

Biorą one udział w RES Champions League – współzawodnictwie miast i miasteczek Europy w wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii do celów energetycznych. Stowarzyszeniem koordynującym Europejską Ligę Solarną w Czechach jest LEA  – Liga Ekologicznych Alternatyw.

kolektory słoneczne w czechach Rusava zlokalizowana jest we wschodniej części Republiki Czeskiej w rejonie nazwanym Mikroregionem Podhostyńskim, w województwie zlinskim. Wizytówką miejscowości jest, zlokalizowany w dolinie rzeki Rusava, najbardziej znany w Czechach odkryty basen, wykorzystujący do podgrzewania wody instalację solarną. Obiekt jest największą instalacją solarną wykorzystywaną do celów cieplnych w Czechach. Kompleks zarządzany jest przez Centrum Fizjoterapii Mikroregionu Podhostyńskiego.  W 2004 roku basen został odnowiony, a nowy system kolektorów słonecznych zastąpił starą instalację z wczesnych lat 80 minionego wieku. Basen ma powierzchnię 790 m2 i objętość 1000 m3. Do ogrzania tej ilości wody wykorzystano dwie samodzielne strefy z łącznie 360-cioma płaskimi kolektorami „Ekostart Therma II”. Łączna powierzchnia kolektorów basenowych wynosi 540 m2.
Kolektory słoneczne firmy Ekosolaris można znaleźć również w szkole podstawowej. Na terenie placówki zamontowano dwie oddzielne instalacje. Większa zaopatruje stołówkę w ciepłą wodę użytkową. Mniejsza, wraz z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi, służy jako instalacja pokazowa programu „Słońce dla szkół”. Parametry instalacji i zyski płynące z wykorzystania energii słońca udostępniane są w pracowni komputerowej. Powierzchnia zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynosi 1,7 m2. Przekłada się to na uzyskiwaną moc 0,2 kW. Obiekt ogrzewany jest przez dwie pompy ciepła, które zastąpiły piec na węgiel. (…)
Bartosz Zieliński
AGH Katedra Surowców Energetycznych
 
Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2010